Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
From School to Work
 
Wersja Angielska
 
 


Peter Jan Tunkis, M.A.

Stanowisko:       Visiting Fulbright-Hays Fellow, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Krótka biografia:      Peter Tunkis jest doktorantem nauk politycznych na The Ohio State University w Columbus, Ohio (USA) i stypendystą Fulbright-Hays na 2014r., stowarzyszony w Cross-National Studies: Interdisciplinary Research and Training Program (CONSIRT: consirt.osu.edu, wspólny program między OSU i IFiS). Peter specjalizuje się w polityce porównawczej i w psychologii politycznej,  z zainteresowaniami badawczymi w dziedzinie partii politycznych, zachowań ustawodawców, polityki Europy Środkowo-Wschodniej, a także polityki Unii Europejskiej. Jego praca doktorska koncentruje się na badaniach  relacji między „mobilnością międzypartyjną” (tzn. zmianą  przynależności partyjnej) i charakterem  powiązań, tożsamości i dynamiki grupowej wśród parlamentarzystów w nowych demokracjach, ze szczególnym uwzględnieniem  Polski i Republiki Czeskiej od zakończenia komunizmu. Mimo oparcia na naukach politycznych, jego praca jest wzbogacona o teorie i metody z dziedziny socjologii i psychologii społecznej.

Podczas pobytu w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Peter prowadzi badaniami do swojej dysertacji na miejscu.  Praca ta zawiera wywiady z obecnymi i byłymi polskimi parlamentarzystami, zestaw nowych danych na temat działań i przynależność parlamentarzystów (1991-2011), a także zbiór archiwalnych raportów medialnych (krajowych i lokalnych) o zmianach partyjnych. Jego prace i badania są finansowane przez Fulbright-Hays Doctoral Dissertation Research Abroad Fellowship (stypendium na pracę i badania doktorskie za granicą).

Peter posiada B.A. z politologii i studiów Unii Europejskiej z University of Florida, Gainesville (USA), i M.A. z politologii z The Ohio State University.

Kontakt:

Email:  tunkis.1@osu.edu

Telefon: +48 600 358 756