Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
Wersja polska
 
 

DIRECTORS

DIRECTOR OF THE  IFiS PAN
Professor ANDRZEJ RYCHARD

Deputy Director of the IFiS PAN
Associate Professor PAWEŁ B. SZTABIŃSKI

Deputy Director of the IFiS PAN
Associate Professor DANILO FACCA

Secretary - Monika Grobelna-Skwiercz, M.A.