Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
From School to Work
 
Wersja Angielska
 
 

Platonism and ...


ZBIGNIEW KRÓL: PLATONISM AND THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICS. INFINITY AND GEOMETRY. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2015. ISBN 978-83-7683-096-4

Więcej na stronie Wydawnictwa IFiS PAN

w zakładce książki 2015