Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
From School to Work
 
Wersja Angielska
 
 

Pamięć kulturowa...


Zapraszamy do lektury: Marta Karkowska: Pamięć kulturowa mieszkańców Olsztyna lat 1945-2006 w perspektywie koncepcji Aleidy i Jana Assmannów. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014. ISBN 978-83-7683-086-5.


Więcej na stronie Wydawnictwa IFiS PAN


w zakładce książki 2014