Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
From School to Work
 
Wersja Angielska
 
 

Aktualności

     Instytut Filozofii i Socjologii PAN, jako jeden z 16 Konsorcjantów, uczestniczy w budowie Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych. Projekt realizowany jest w okresie od stycznia 2011 do grudnia 2013 i finansowany ze środków  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 2.  
     Podstawowe zadania jakie wyznacza Projekt to przede wszystkim konsolidacja i modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej jednostek naukowych tworzących Konsorcjum, zabezpieczenie bieżącego dorobku naukowego Instytutów wchodzących w jego skład, a także ułatwienie wszystkim zainteresowanym dostępu do publikacji zarezerwowanych dotychczas wyłącznie dla wąskich, wyspecjalizowanych grup badaczy. Więcej informacji na stronie Projekt UE