Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
From School to Work
 
Wersja Angielska
 
 

ZESPÓŁ
FILOZOFII PRZYRODYKierownik: Prof. dr hab. Włodzimierz ŁUGOWSKI 


dr Krzysztof Chodasewicz (projekt SONATA) mail: kchodasewicz@o2.pl

Obszar zainteresowań badawczych zespołu obejmuje trzy dziedziny.

(1)   Analiza i rekonstrukcja filozoficznych podstaw współczesnego przyrodoznawstwa historycznego.

(2)   Refleksja nad głównymi nurtami współczesnej filozofii przyrody: analiza przyjmowanych na ich gruncie założeń ontologicznych, epistemologicznych i metafilozoficznych – w zestawieniu ze stanowiskiem własnym (holizm procesualny).

(3)   Problem relacji między filozofią przyrody a filozofią społeczną (kwestia prawomocności stosowania metod i pojęć nauk przyrodniczych do uzasadniania doktryn społecznych).

Adres: Instytut Filozofii i Socjologii PAN
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pokój 105,
tel. 657 27 65, fax: 826 78 23