Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
From School to Work
 
Wersja Angielska
 
 

ZESPÓŁ
BADAŃ STRUKTURY SPOŁECZNEJ


Kierownik: Henryk DOMAŃSKI, prof. dr hab.

PRZYBYSZ Dariusz, dr
DUBROW Irina, dr
KARPIŃSKI Zbigniew, dr
dr hab. SAWIŃSKI Zbigniew, prof. nadzw.
Prof. Włodzimierz Wesołowski (emerytowany profesor IFiS)


Działalność Zespołu koncentruje się na zagadnieniach szeroko rozumianej struktury społecznej. Prace prowadzone są w czterech kierunkach: (i) klasycznej problematyki funkcjonowania hierarchii stratyfikacyjnych i procesów ruchliwości w Polsce, (ii) międzykrajowych badań porównawczych w dziedzinie stratyfikacji, (iii) poszukiwania polskiego odpowiednika zachodniej „klasy średniej” i underclass oraz (iv) nierówności społecznych w Polsce związanych z płcią. Empiryczną podstawą analiz są dane reprezentatywnych badań prowadzonych na próbach ogólnokrajowych. W ramach ujęcia stratyfikacyjnego tematem analiz są zmiany ostrości barier, dystansów społecznych i zasad wynagradzania (czy zwiększa się rola merytokratycznych kryteriów w dystrybucji dochodów) w związku z kształtowaniem się kapitalistycznego rynku pracy. Co do tak zwanej klasy średniej, to prowadzone w tym nurcie analizy zmierzają do ustalenia, czy tworzą się postawy i styl życia charakterystyczny dla tego syndromu w krajach zachodnich. Stosunkowo najnowszymi publikacjami pracowników Zespołu są: H. Domańskiego On the Verge of Convergence. Social Stratification in Eastern Europe (Budapest 2000), tegoż Hierarchie i bariery społeczne w Polsce w latach 90-tych (Warszawa 2000), H. Domańskiego z K. Latyńską i A. Rostockim Spojrzenie na metodę (Warszawa 2000), H. Domańskiego z M. Inghamem i H. Ingham Women on the Polish Labour Market (Budapest 2001), K. Jasieckiego Elita biznesu w Polsce (Warszawa 2002), W.Wesołowskiego Partie. Nieustanne kłopoty (Warszawa 2001), tegoż (red.) Obciążeni polityką. Posłowie i partie (Warszawa 2002). Ostatnimi publikacjami są: książka H. Domańskiego Polska klasa średnia (Wrocław 2002), tegoż Struktura społeczna (Warszawa 2004) oraz O ruchliwości społecznej w Polsce (Warszawa 2004).

Adres: Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pokój 116,
tel. 657 28 34, fax.: 826 78 23