Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
From School to Work
 
Wersja Angielska
 
 

BADANIE


WITAMY W SERWISIE INFORMACYJNYM POŚWIĘCONYM BADANIU PANELOWEMU:
 
„BADANIE PODŁUŻNE: "ŚCIEŻKI ROZWOJU EDUKACYJNEGO MŁODZIEŻY - SZKOŁY POGIMNAZJALNE”


Badanie jest prowadzone w ramach Projektu nr II pt. „Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD)” na zlecenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, (od września 2012 projekt jest realizowany na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.2.

NR UMOWY  EFS/II/3/2009

EWD

 

                                              RAPORT 

                                                                  Errata do tabeli 3, str. 146
                                                       Tabela 3, str. 146 1. INFORMACJE PODSTAWOWE O BADANIU


2. OPIS PROJEKTU

3. ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT

4. OSOBY I INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

5. METODOLOGIA I REALIZACJA BADANIA 

          A) METODOLOGIA I REALIZACJA  BADANIA  ILOŚCIOWEGO

          B) METODOLOGIA I REALIZACJA BADANIA JAKOŚCIOWEGO
 
6.  OPIS PRÓBY

7.  BAZY DANYCH

8.  MATERIAŁY UŻYTE W BADANIU

9.  REZULTATY 
            
 
10. KONFERENCJA

11.KONTAKT