Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
From School to Work
 
Wersja Angielska
 
 

ZESPÓŁ
PORÓWNAWCZYCH ANALIZ NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH


Prof. dr hab. Kazimierz M. Słomczyński - kierownik

Dr hab. Krystyna Janicka, prof. nadzw.
Dr Irina Tomescu-Dubrow
Dr Joshua Dubrow
Dr Katarzyna Andrejuk
Dr Kinga Wysieńska
Dr Anna Kiersztyn
Mgr Marta Kołczyńska
Mgr Anna Baczko-Dombi
Mgr Ewa Jarosz
Mgr Ilona Wysmułek
Mgr Danuta Życzyńska-Ciołek

Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych  jest jednostką organizacyjną powołaną w IFiS PAN w 1992 roku. Wśród założycieli Zespołu byli prof. Kazimierz M. Słomczyński, dr hab. Wojciech Zaborowski, prof. Krystyna Janicka oraz prof. Bogdan W. Mach.  Od początku Zespół prowadził badania na temat umiejscowienia jednostek w strukturze społecznej oraz funkcjonowania psychologicznego w okresie przemian ustrojowych. To zaowocowało książką „Mental Adjustment to the Post-Communist System in Poland” (red. Kazimierz M. Słomczyński, 1999). Główne zadania badawcze Zespołu to kompleksowy opis nierówności społecznych i porównawcza analiza struktury społecznej w perspektywie czasowej (studia panelowe) oraz międzykrajowej. Obecnie najważniejszym projektem Zespołu jest Polskie Badanie Panelowe – POLPAN, prowadzone na reprezentatywnej próbie Polaków od 1988 r. do chwili obecnej w pięcioletnich interwałach.

Zespół współpracuje z ośrodkami europejskimi i amerykańskimi. W latach dziewięćdziesiątych nawiązano bliską współpracę z Ohio State University. Początkowo prowadzono ją w ramach projektu „Zmiana Społeczna w Europie” (Social Change in Eastern Europe: A Research and Training Program). Obecnie Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych jest współgospodarzem, wraz z Ohio State University, programu badawczego CONSIRT (Cross-National Studies: Interdisciplinary Research and Training Program).  

Znaczące publikacje Zespołu Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych to m.in.:  W. Wesołowski, K. M. Słomczyński (red.), “Tożsamość, zaufanie, integracja. Polska i Europa” (Warszawa 2012); K. M. Słomczyński, W. Wesolowski, J.K. Dubrow (red.), „National and European?  Polish Political Elite in Comparative Perspective” (Warszawa 2010); Kazimierz M. Słomczyński (red.), “Social Patterns of Being Political” (Warszawa 2000); K. M. Słomczyński (red.), “Social Structure. Changes and Linkages” (Warszawa 2002).

Projekty badawcze Zespołu na przestrzeni ostatnich 20 lat były finansowane z grantów otrzymywanych z instytucji polskich i międzynarodowych, w tym Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Centrum Nauki, Norweskiego Centrum Badawczego i Amerykańskiej Rady Naukowej (American National Research Council for East European and Eurasia Research). Informacje o projektach badawczych znajdują się na stronie 

http://www.ifispan.waw.pl/socnierowno/projects/index-en.html 

Adres: Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
00-330 Warszawa, Nowy Świat 72, pokój 211,
tel. (48 22) 657-27-55; fax (48 22) 826-78-23