Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
From School to Work
 
Wersja Angielska
 
 Projekty badawcze realizowane w IFiS. [PLIK PDF]