Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
From School to Work
 
Wersja Angielska
 
 


OGŁOSZENIE NR 62192-2015 Z DNIA  19.03.2015

Zapewnienie świadczenia usług dla potrzeb Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w zakresie sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze oraz przewozy kolejowe. 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU [plik PDF]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [plik PDF]


PYTANIA I ODPOWIEDZI

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ