Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
From School to Work
 
Wersja Angielska
 
 

INDEKS
PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH


ADAMIAK Marzena, dr
657 27 60 , madamiak@ifispan.waw.pl

ANDREJUK Katarzyna, dr
katarzyna.andrejuk@gmail.com

BACZKO-DOMBI Anna, mgr
anna.baczko@gmail.com

BIELIK-MICHALSKA Agata, dr hab., prof. nadzw.
657 27 60, abielik@ifispan.waw.pl

BINDER Piotr, dr
657 27 58, pbinder@css.edu.pl

BLANDZI Seweryn, dr hab., prof. nadzw.
657 27 65, sblandzi@ifispan.waw.pl

BOJAR Hanna, dr hab., prof. nadzw.
657 28 98, hbojar@ifispan.waw.pl

BRUDZIŃSKA Jagna, dr
657 27 60, jbrudzinska@ifispan.waw.pl

BRZEZIŃSKI Dariusz, dr
dariusz.brzezinski@ifispan.waw.pl
 
BUDZYŃSKA Katarzyna, dr hab., prof. nadzw.
657 28 28, budzynska.argdiap@gmail.com

BUKAŁA Marcin, dr hab.
65 72 823, marcin.bukala@ifispan.waw.pl

CHIMIAK Galia, dr
657 28 52 , gchimiak@ifispan.waw.pl

CHODASEWICZ Krzysztof, dr
657 27 65, kchodasewicz@o2.pl

CZARNOCKA Małgorzata, prof. dr hab.
657 27 65, mczarnoc@ifispan.waw.pl

CZERNIAK Stanisław, prof. dr hab.
657 27 60, sczernia@ifispan.waw.pl

DOMAŃSKI Henryk, prof. dr hab.
657 27 74, hdomansk@ifispan.waw.pl

DUBROW Irina, dr
65 72 755, tomescu.1@sociology.osu.edu 

DUBROW Joshua, dr
65 72 755, dubrow.2@osu.edu

DUMAŁA Andrzej, dr
657 27 09, adumala@ifispan.waw.pl

DYBEL Paweł, prof.dr hab.
657 27 60 , pdybel@ifispan.waw.pl

ENGELKING Barbara, prof. dr hab.
657 28 74 , bengelki@ifispan.waw.pl

FACCA Danilo, dr hab., prof. nadzw.
657 27 31, dfacca@ifispan.waw.pl

FEDEROWICZ Michał, dr hab., prof. nadzw.
657 28 53, mfederowi@ifispan.waw.pl

FILIPKOWSKI Piotr, dr
657 27 99, p.filipkowski@karta.org.pl

FOMINA Joanna, dr
657 27 65, joanna.fomina@gmail.com

GAWIN Dariusz, dr hab., prof. nadzw.
657 28 52, dgawin@ifispan.waw.pl

GĄCIARZ Barbara, dr hab., prof. nadzw.
657 27 74 , bgoncia@poczta.onet.pl

GECOW Andrzej (em.afiliacja)
gecow@op.pl , andrzejgecow@gmail.com

GLIŃSKI Piotr, prof. dr hab.
657 28 52, pglinski@ifispan.waw.pl

GŁADZIEJEWSKI Paweł, dr
657 28 60, pawel_gla@o2.pl

GNIAZDOWSKI Andrzej, dr hab., prof. nadzw.
657 28 82, agniazdo@ifispan.waw.pl

GOŁĘBIEWSKA Maria, dr hab., prof.nadzw.
657 28 14, mgolebie@ifispan.waw.pl

GRABOWSKA Magdalena, dr
657 27 60, magdagrabowska@yahoo.com

HALL Dorota, dr
657 28 57, dhall@ifispan.waw.pl

JANICKA Krystyna, dr hab. prof. nadzw.
657 27 55 , kjanicka@ifispan.waw.pl

JARECKA Urszula, dr hab. prof. nadzw.
657 28 69, ujarecka@ifispan.waw.pl

JAROSZ Ewa, mgr
ewajarosz@yahoo.com

JASIECKI Krzysztof, prof. dr hab.
657 28 34, kjasieck@ifispan.waw.pl

KARPIŃSKI Zbigniew, dr
657 28 34, zkarpinski@ifispan.waw.pl

KLIMCZYK Joanna, dr
657 28 14, jklimczyk@ifispan.waw.pl

KOŚCIANSKI Artur, dr
657 28 52, arkoscian@ifispan.waw.pl

KOŁCZYŃSKA Marta, MA
mkolczynska@gmail.com

KRÓL Zbigniew, dr hab. prof. nadzw.
57 27 65, zbigkrol@wp.pl

KUBIAK Anna E., dr hab., prof. nadzw.
657 28 57, akubiak@ifispan.waw.pl

KURCZEWSKA Joanna , prof.dr hab.
657 28 98, jkurczew@ifispan.waw.pl

LIBIONKA Dariusz dr hab., prof. nadzw.
657 27 74, libion@wp.pl

LICHACZ, Piotr, dr
657 27 09, piotr.lichacz@ifispan.waw.pl

LEDER Andrzej, dr hab., prof. nadzw.
657 28 14, aleder@ifispan.waw.pl

LEWICKA-STRZAŁECKA Anna, prof. dr hab.
657 28 28, alewicka@ifispan.waw.pl

LIPSZYC Adam, dr hab., prof. nadzw.
657 27 60, adamlipszyc@gmail.com

ŁUGOWSKI Włodzimierz, prof. dr hab
657 27 65, wlugowsk@ifispan.waw.pl

MALINOWSKI Jacek, prof. dr hab.
657 28 28, jmalinow@ifispan.waw.pl

MAZUREK Sławomir, dr hab., prof. nadzw.
657 28 35, smazurek@ifispan.waw.pl

MICHALSKA Anna, dr
657 27 65, amichalska@ifispan.waw.pl

MIKOŁEJKO Zbigniew, dr hab., prof. nadzw.
657 28 57, zmikolej@ifispan.waw.pl

MIŁKOWSKI Marcin, dr hab, prof. nadzw.
657 28 28, mmilkows@ifispan.waw.pl

NIŻNIK Józef, prof. dr hab.
657 27 65, jniznik@ifispan.waw.pl

OLCOŃ-KUBICKA Marta, dr
molcon-kubicka@ifispan.waw.pl
65-72-834

OLSZEWSKI Mikołaj, prof. dr hab.
657-27-09, molszews@ifispan.waw.pl

OSTROWSKA Antonina, prof. dr hab.
657 27 74 , aostrows@ifispan.waw.pl

PALSKA Hanna, dr hab.
657 28 52, hpalska@ifispan.waw.pl

PARSZUTOWICZ Przemysław, dr hab., prof. nadzw.
657 28 35, pparszut@ifispan.waw.pl

POKROPEK Artur, dr
657 28 53, apokrope@ifispan.waw.pl

PRZYBYSZ Dariusz, dr
657 28 34, przybysz@ifispan.waw.pl

RYCHARD Andrzej, prof.dr hab.
657 28 82, arychard@ceu.edu.pl

SITEK Michał, dr
657 28 53, msitek@ifispan.waw.pl

SMOCZYŃSKI Rafał, dr
657 28 57, rafalsmoczynski@yahoo.com

SŁOMCZYŃSKI Kazimierz, M., prof. dr hab. 
657 27 55, slomczynski.1@osu.edu

SMULCZYK Marek, mgr
msmulczyk@ifispan.waw.pl

SOIN Maciej, dr hab., prof. nadzw.
657 28 35, msoin@ifispan.waw.pl

SOSNOWSKI Maciej, dr
657 27 60, msosnowski@ifispan.waw.pl

STARZYŃSKI Wojciech, dr
657-28-25, wstarzyn@ifispan.waw.pl

STRACZUK Justyna, dr
657 28 52, Justyna.Straczuk@ifispan.waw.pl

SZTABIŃSKI Franciszek, dr hab., prof. nadzw.
657 27 99, fsztabin@ifispan.waw.pl

SZTABIŃSKI Paweł B., dr hab., prof. nadzw.
657 27 99 , psztabin@ifispan.waw.pl

TUNKIS PETER JAN, M.A. - Visiting Scholar
tunkis.1@osu.edu

WODZIŃSKI Cezary, prof. dr hab.
657 28 35 , cwodzins@ifispan.waw.pl

WROTKOWSKI Wojciech, dr
657 27 65, wwrotkowski@o2.pl

WRÓBEL Szymon, prof. dr hab.
657 28 28, wrobelsz@gmail.com

WYLEGAŁA Anna, dr
annawylegala@gmail.com

WYSIEŃSKA Kinga, dr
kwysienska@ifispan.waw.pl

WYSMUŁEK Ilona, mgr
ilona.wysmulek@gmail.com


ZEGA Włodzimierz, dr
wzega@ifispan.waw.pl

ZYGMUNTOWICZ Dorota, dr hab, prof. nadzw.
657 27 09, dzygmunt@ifispan.waw.pl