Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
From School to Work
 
Wersja Angielska
 
 

ADMINISTRACJA

Główna Księgowa
WIOLETTA MAGIERA
tel. (22) 826 76 42, (22) 657 27 68, e-mail: wmagiera@ifispan.waw.pl

Dział Obsługi Badań Naukowych
KIEROWNIK - GRAŻYNA DRĄŻYK
tel. (22) 826 99 46, (22) 657 27 26; e-mail: gdrazyk@ifispan.waw.pl

Dział Spraw Osobowych i Administracyjnych
P.O. KIEROWNIKA - DOROTA DAWIDOWICZ
tel. (22) 828 32 04, (22) 657 27 63;  fax. (22) 826 78 23; e-mail: ddawidow@ifispan.waw.pl

Informatycy
WALDEMAR KWIATKOWSKI
e-mail: wkwiatko@ifispan.waw.pl;
ŁUKASZ RABCZUK
e-mail lrabczuk@ifispan.waw.pl;
tel. (22) 65-72-803