Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
From School to Work
 
Wersja Angielska
 
 

DYREKCJA

Dyrektor IFiS PAN  - Prof. dr hab. ANDRZEJ RYCHARD  

Dyrektor ds. socjologii - Dr hab. PAWEŁ B. SZTABIŃSKI, prof. nadzw. 

Dyrektor ds. filozofii - Dr hab. DANILO FACCA, prof. nadzw.

Sekretariat - mgr Monika Grobelna-Skwiercz