Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
From School to Work
 
Wersja Angielska
 
 

BADANIE
KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI

Teacher Education and Development Study in Mathematics (Badanie Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Matematyki, TEDS-M) to międzynarodowe badanie porównawcze systemów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki w szkołach. Badanie jest inicjatywą Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań Osiągnięć Edukacyjnych (International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA). Realizację projektu koordynuje Michigan State University (USA) oraz Australian Council for Educational Research (ACER). W badaniu uczestniczy blisko 20 krajów. W Polsce badanie finansuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, a za jego przygotowanie i realizację odpowiada Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

Badanie składa się z czterech podstawowych części:

   1. Polityka kształcenia nauczycieli: ścieżki dojścia do zawodu nauczyciela, uwarunkowania prawne oraz społeczno-ekonomiczne wyboru kariery nauczycielskiej.
   2. Kształcenie nauczycieli: ścieżki, programy i treści kształcenia, możliwości uczenia się oraz standardy i oczekiwania wobec przyszłych nauczycieli.
   3. Wiedza studentów z zakresu matematyki i dydaktyki matematyki oraz ich opinie i doświadczenia związane z uczeniem się i praktycznym stosowaniem wiedzy.
   4. Opinie i doświadczenia obecnych nauczycieli dotyczące kształcenia nauczycieli i praktycznych doświadczeń z nauczania matematyki w szkole (badanie w szkołach, komponent realizowany w Polsce).

W Polsce badanie TEDS-M obejmie wszystkie szkoły wyższe i kolegia nauczycielskie prowadzące studia specjalności nauczycielskiej na kierunkach matematyka i pedagogika i uczestniczyć w nim będzie ponad 4000 studentów i ok. 1000 wykładowców. W ramach projektu prowadzone są także analizy dotyczące treści kształcenia, programów nauczania i problemów nauczania w szkołach oraz problematyki związanej z zawodem nauczyciela i rynkiem pracy nauczycieli.
     Pełne informacje o Teacher Education and Development Study in Mathematics (TEDS-M) są dostępne w języku angielskim na stronie: http://teds.educ.msu.edu/

  Nauczyciele matematyki w Polsce - raport z badania nauczycieli - TEDS-M 

  Kształcenie nauczycieli w Polsce - wyniki międzynarodowego badania TEDS-M 2008  - raport z badania TEDS-M
 
 Wstępne wyniki badania - matematyka