Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
From School to Work
 
Wersja Angielska
 
 

Rada Naukowa

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii  i w zakresie  socjologii.

PREZYDIUM RADY

Przewodniczący Rady Naukowej - prof. dr hab. Józef NIŻNIK

Z-cy Przewodniczącego - prof. dr hab.  Krzysztof Jasiecki, dr hab. Andrzej Gniazdowski, prof. nadzw.

Sekretarz Rady Naukowej - dr Anna Michalska 

Sekretariat Rady Naukowej - Magdalena GRABOWSKA,  Jolanta GŁĘBOCKA, tel. (22) 657-28-44

CZŁONKOWIE RADY (Kadencja 2015-2018)

Dr hab. Hanna BOJAR, prof.nadzw.
Dr hab. Seweryn BLANDZI, prof. nadzw.
Prof.dr hab. Małgorzata CZARNOCKA
Prof. dr hab. Stanisław CZERNIAK
Prof. dr hab. Henryk DOMAŃSKI
Prof. dr hab. Paweł DYBEL
Prof. dr hab. Barbara ENGELKING
Dr hab. Danilo FACCA, prof. nadzw.
Dr hab. Dariusz GAWIN
Prof. dr hab. Piotr GLIŃSKI
Dr hab. Andrzej GNIAZDOWSKI, prof.nadzw.
Dr hab. Maria GOŁĘBIEWSKA, prof.nadzw.
Dr hab. Krystyna JANICKA
Dr hab. Urszula JARECKA, prof.nadzw.
Prof. dr hab. Krzysztof JASIECKI
Dr hab. Anna KUBIAK, prof.nadzw.
Prof. dr hab. Joanna KURCZEWSKA
Dr hab. Andrzej LEDER, prof.nadzw.
Prof. dr hab. Anna LEWICKA-STRZAŁECKA
Dr hab. Adam LIPSZYC, prof.nadzw.
Prof. dr hab. Bogdan MACH (ISP PAN)
Prof. dr hab. Jacek MALINOWSKI
Prof. dr hab. Barbara MARKIEWICZ (UW)
Prof. dr hab. Jacek MIGASIŃSKI (UW)
Dr hab. Zbigniew MIKOłEJKO, prof.nadzw.
Dr hab. Marcin MIŁKOWSKI, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Józef NIŻNIK
Prof. dr hab.  Mikołaj OLSZEWSKI
Prof. dr hab. Antonina OSTROWSKA
Dr hab. Hanna PALSKA, prof.nadzw.
Dr hab. Przemysław PARSZUTOWICZ, prof. nadzw.
Dr hab. Andrzej PIOTROWSKI (UŁ)
Prof. dr hab. Robert PIŁAT (UKSW)
Prof. dr hab. Andrzej RYCHARD
Prof. dr hab. Marian SKRZYPEK
Prof. dr hab. Kazimierz M. SŁOMCZYŃSKI
Dr hab. Maciej SOIN, prof.nadzw.
Prof. dr hab. Jerzy SZACKI (czł. rzeczywisty PAN)
Dr hab. Franciszek SZTABIŃSKI, prof.nadzw.
Dr hab. Paweł SZTABIŃSKI, prof.nadzw.
Prof. dr hab. Elżbieta TARKOWSKA (APS)
Prof. dr hab. Włodzimierz WESOŁOWSKI
Dr hab. Cezary WOŹNIAK (UJ)
Prof. dr hab. Ryszard WÓJCICKI
Prof. dr hab. Szymon WRÓBEL
Dr hab. Dorota ZYGMUNTOWICZ, prof. nadzw.

PRZEDSTAWICIELE POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

Dr Dorota HALL (adiunkt) 
Dr Zbigniew KARPIŃSKI (adiunkt) 
Dr Anna MiCHALSKA (ADIUNKT)
Mgr Anna FRANCZAK  (przedstawiciel doktorantów)