Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
From School to Work
 
Wersja Angielska
 
 


ROK 2014

≡  KONFERENCJA 28-29 LISTOPADA 2014 r. Pałac Staszica, Nowy Świat 72.
Konferencja zorganizowana przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Polską Akademię Nauk "Phenomenology and Social Sciences"
PROGRAM


≡  KONFERENCJA 6-8 LISTOPADA 2014 r. Uniwersytet Warszawski, ul. Dobra 56, pokój 316

"Collective vs Collected Memories. 1989-91 from an Oral History Perspective"/ "Doświadczenia i pamięć transformacji. Lata 1989-91 z perspektywy historii mówionej". Konferencja współorganizowana przez IFiS PAN.


ZAPROSZENIE
 
PROGRAM KONFERENCJI

ABSTRAKTY

KONFERENCJA - 21-23 września 2014r., Pałac Staszica, Nowy Świat 72, Warszawa

"BETWEEN TRADITION AND MODERNITY SOCIAL INEQUALIES IN TIMES OF TRANSITION. Chinese, Polish, Czech and Hungarian Experiences"

Organizatorzy:
Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz POLSKA AKADEMIA NAUK

PROGRAM KONFERENCJI


KONFERENCJA - 24-26 września 2014r., Jabłonna

"METODOLOGICZNE INSPIRACJE 2014. BADANIA ILOŚCIOWE W NAUKACH SPOŁECZNYCH - WYZWANIA I PROBLEMY"
 

Organizatorzy:
Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Komitet Socjologii Polskiej Akademii Nauk

PROGRAM KONFERENCJI

NORMATYWNOŚĆ W KULTURZE. REGUŁY -ARGUMENTACJE - PRAKTYKI
Konferencja interdyscyplinarna, Warszawa 7-8 listopada 2014 r., Nowy Świat 72 (Pałac Staszica).
Więcej informacj tutaj...
____________________________________________________________________

W związku z przypadającą w bieżącym roku 50. rocznicą powołania Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, zarząd Sekcji, we współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, podjął inicjatywę zorganizowania jubileuszowej sesji naukowej pod hasłem „50 LAT SOCJOLOGII MEDYCYNY W POLSCE – NURTY BADAWCZE, NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA, PERSPEKTYWY ROZWOJU”. Warszawa, Pałac Staszica, Nowy Świat 72, Sala Okrągłego Stołu, 30 maja 2014 r, godz. 10:30.

Program konferencji
_____________________________________________________________________

≡ 
TRENDS IN LOGIC XIII, JULY 2-5,  ŁÓDŹ. STUDIA LOGICA CONFERENCE


Więcej informacji na stronie nie http://filozof.uni.lodz.pl/trends

≡  STUDIA LOGICA CONFERENCE TRENDS IN LOGIC XIV: The Road Less Travelled, Off-stream Applications of Formal Methods, University of Ghent, Belgium, JULY 8-11.

http://entiaetnomina.blogspot.be/p/trends-in-logic-xiv.html

 ______________________________________________________________

≡ 
19 marca w IFiS PAN odbyła się konferencja „Polskie Badanie Panelowe POLPAN 2008-2013: Perspektywa Międzykrajowa”, poświęcona przedstawieniu unikalnego w skali światowej materiału panelowego – uzyskanego w Polsce w ostatnich 25. latach – w perspektywie badań prowadzonych w różnych krajach.  Realizacja tego celu była możliwa dzięki kontynuacji badania osób, które udzieliły osobistego wywiadu w latach 1988, 1993, 1998, 2003, 2008 i 2013 w ramach Polskiego Badania Panelowego, POLPAN http://www.polpan.org

Uzupełnieniem konferencji były dwudniowe praktyczne warsztaty dla wybranych uczestników (przeznaczone głównie dla doktorantów i młodych badaczy).

PROGRAM KONFERENCJI [PLIK PDF]

Więcej informacji: http://polpan.org/konferencja-i-warsztaty-2014/
______________________________________________________________________

≡ III Międzynarodowe Warsztaty Ontologiczne (3-4 marca 2014) organizowane w ramach projektu badawczego pt. "Istnienie Boga. Badania dotyczące ontologicznych dowodów" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Więcej informacji na stronie:

https://sites.google.com/site/ontologicalworkshops/

Informacje - plakat

Program

________________________________________________________
Konferencja ESS

15 stycznia (środa) odbyła się konferencja pt.:
"Polska a Europa. Kontynuacje i zmiany", podczas której zostały zaprezentowane wybrane wyniki projektu Europejski Sondaż Społeczny (ESS) Runda 6. 
Informacje o konferencji ESS oraz prezentacje do pobrania na stronie Europejski Sondaż Społeczny.