Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
From School to Work
 
Wersja Angielska
 
 

SEMINARIA,
WYKŁADY

ZAPRASZAMY NA SEMINARIA, DEBATY, WARSZTATY
Warszawa 00-330, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)


Seminaria: POLSKI SURVEY PANELOWY "POLPAN" 1988-2013 organizowane przez ZESPÓŁ PORÓWNAWCZYCH ANALIZ NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH odbywają się we wtorki w Pałacu Staszica, Nowy Świat 72, Warszawa (sala 154 lub 164)

Daty i tematy spotkań znajdują się na stronie: http://polpan.org/category/seminaria/
Organizator: Prof.dr hab. Kazimierz M. Słomczyński
W sprawach organizacyjnych można zwracać się do:

Danuta Życzyńska-Ciołek, tel. (22) 657-29-52, e-mail: danuta.zyczynska-ciolek@ifispan.waw.pl


Seminaria organizowane przez Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei. Więcej informacji...  


Seminaria: "GENDER I SEKSUALNOŚĆ W POLSKIEJ NAUCE I PRAKTYCE SPOŁECZNEJ"

Seminaria organizowane przez Zespół Psychoanalizy i Badań nad Kategorią Gender w Filozofii Współczesnej odbywać się będa raz w m-cu. Organizatorzy: prof. dr hab. Paweł Dybel, dr Marzena Adamiak, dr Magdalena Grabowska, dr Dorota Hall.


Kontakt: e-mail: madamiak@ifispan.waw.pl, magdagrabowska@yahoo.com


Seminarium: "FILOZOFIA KOGNIWISTYKI" 

Kolejne spotkanie odbędzie się 18 czerwca w godz. 14:30-16:30 w sali 154 w Pałacu Staszica.
Będziemy dyskutować nad tekstami prof. Michała Wierzchonia (C-lab, Uniwersytet Jagielloński) na temat świadomości.

Pliki dostępne tutaj:
 
Więcej na na stronie: http://marcinmilkowski.pl/pl/filozofia-kognitywistyki-mainmenu-37
Kontakt: marcin.milkowski@obf.edu.pl

Seminarium: "POLITEIA" PLATONA" organizowane przez Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej.

Seminaria odbywają się w poniedziałki od godz. 17:00 do godz. 18:30 w Pałacu Staszica w pok. 154. Pierwsze spotkanie seminaryjne - 2 marca 2015 r.

kontakt:
dzygmunt@ifispan.waw.pl
 


Ogólnopolskie Seminarium nt. "FILOZOFICZNE PROBLEMY PODSTAW WIEDZY". Seminaria odbywają się raz w miesiącu; trzeci piątek, sala 154 (I piętro), Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72

Następne spotkanie odbędzie się 19 czerwca 2015 r. o godz. 11:30 w sali 154. Referat pt. Modularność umysłu moralnego. Charakterystyka wstępna. Perspektywa filozofii kogniwistyki wygłosi Pani dr Wioletta Dziarnowska (APS Warszawa). 

Kolejne spotkanie planowane jest w dniu 16 października 2015 r. Pan Prof. Andrzej Chmielecki (Uniwersytet Gdański) przedstawi referat nt. Od informacji do wiedzy - propozycje własne.

Organizator -  prof. dr hab.  Alina Motycka, dr hab. Zbigniew Król, prof. nadzw. oraz dr hab. Seweryn Blandzi, prof.nadzw.  Tel.: (22) 65-72-76  


Seminarium "LOKALNE, REGIONALNE, KRAJOWE I PONADNARODOWE: CZTERY SPOJRZENIA NA ZMIANĘ SPOŁECZNĄ I ŁAD SPOŁECZNY". 


Seminaria odbywają się raz w miesiącu
Organizator: prof. dr hab. Joanna Kurczewska, dr hab. Hanna Bojar, tel. (22) 657-28-98


Seminarium organizowane wspólnie z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW pt.: Społeczno-kulturowe konteksty praktyk jedzeniowych".

Organizator: dr Justyna Straczuk, e-mail: justyna.straczuk@ifispan.waw.pl


Seminarium "HISTORIA FILOZOFII"

Seminaria odbywają się raz w miesiącu, zwykle w ostatni wtorek, sala 154 Pałacu Staszica.
Organizator: prof. Danilo Facca:e-mail:cicic@wp.pl , prof. Seweryn BalndziSeminarium "Etyki Biznesu i Socjologii Ekonomicznej" organizowane przez Zespół Etyki Biznesu Towarzystwa Naukowego Prakseologii.

Kolejne spotkanie odbędzie się 18 czerwca w sali 154 o godz. 11:30 w Pałacu Staszica
Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska i prof. dr hab. Małgorzata Bombol przedstawią referat pt. „"Bankowość dla człowieka, człowiek w bankowości - polskie refleksje".


Organizatorzy: prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka oraz prof. dr hab. Wojciech Gasparski
Kontakt: alewicka@ifispan.waw.pl


Seminarium "Filozofia Przyrody - dziś" 

Organizator: prof. dr hab. Włodzimierz Ługowski: wlugowsk@ifispan.waw.pl