Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
From School to Work
 
Wersja Angielska
 
 

PRZYDATNE LINKI


LAN - Pałac Staszica:: Narodowe Centrum Nauki

        a) Harmonogram konkursów NCN

        b) Dane do kompletnego wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego

OFERTA STYPENDIALNA DAAD 2014/15

 Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów  Badawczych UE, Tel.:  +48 22 828 74 72, Fax: +48 22 828 53 70, Kom.: +48 500 207 842
Strona:   www.euraxess.pl, www.kpk.gov.pl

PRZEWODNIK PO STYPENDIACH, KONKURSACH I PROGRAMACH DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW 

Informacje tutaj...

:: 7 Program Ramowy 


        http://www.kpk.gov.pl/7pr/pp/index.html 


:: Polska Akademia Nauk

:: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

:: Stypendia

:: Polskie Towarzystwo Socjologiczne

:: Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne

Czasopismo elektroniczne:  http://filozofia.org.pl