Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
From School to Work
 
Wersja Angielska
 
 

ARCHIWUM

OGŁOSZENIE NR 1 Z DNIA  15 kwietnia 2014 roku

Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie reprezentatywnych badań ankietowych „From school to work: indywidualne i instytucjonalne wyznaczniki kształtowania się ścieżek karier edukacyjno-zawodowych młodych Polaków” na ogólnokrajowej, losowej, warstwowej próbie dorosłych osób urodzonych w latach 1992-1993 (FS2W)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU [PLIK PDF]

SIWZ I POZOSTAŁE DOKUMENTY [PLIK DOC]

SIWZ I POZOSTAŁE DOKUMENTY [PLIK PDF]


MODYFIKACJA SIWZ z dn. 24.04.2014


ODPOWIEDZI NA PYTANIA [PLIK DOC]

ZAŁĄCZNIK DO ODPOWIEDZI NA PYTANIA [PLIK EXCEL]

Odpowiedzi na pytania z dnia 19 maja 2014 [PLIK DOC]

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej [PLIK PDF]OGŁOSZENIE NR 2 Z DNIA  26.11.2013


Nazwa: rezerwacja, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych i kolejowych 

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU [plik PDF]


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [plik PDF]

FORMULARZ OFERTOWY [plik WORD]

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU [plik WORD]

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  [plik WORD]

OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ [plik WORD]

WYKAZ USŁUG [plik WORD]

UMOWA [plik PDF]

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIE 1


OGŁOSZENIE NR 1 Z DNIA  6.11.2013


Nazwa: dostawa publikacji książkowej wytworzonej metodami poligraficznymi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [plik PDF]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU [plik PDF]

FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁ. NR 1 [plik WORD]

OŚWIADCZENIE - ZAŁ. NR 2 [plik WORD]

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA - ZAŁ. NR 3 [plik WORD]

WYKAZ USŁUG - ZAŁ. NR 4 [plik WORD]

UMOWA NA DOSTAWĘ KSIĄŻKI - ZAŁ. NR 5 [plik PDF]

OGŁOSZENIE NR 310721 - 2011 Z DNIA 28.11.2011 WARSZAWA

nazwa: DOSTAWA SPRZĘTU KKOMPUTEROWEGO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Załączniki:

ZAŁĄCZNIK A
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁACZNIK 2
ZAŁĄCZNIK 3
ZAŁĄCZNIK 4

OGŁOSZENIE NR 219647-2012 Z DNIA 16.10.2012 WARSZAWA

Nazwa: dostawa publikacji książkowych i czasopism wytworzonych metodami poligraficznymi


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA [plik PDF]


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU [plik PDF]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [plik PDF]

FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁ. NR 1 [plik PDF]

OŚWIADCZENIE - ZAŁ. NR 2 [plik PDF]

WYKAZ DOSTAW - ZAŁ. NR 3 [plik PDF]

UMOWA NA DOSTAWĘ KSIĄŻEK - ZAŁ. NR 4 [plik PDF]

UMOWA NA DOSTAWĘ CZASOPISM - ZAŁ. NR 4A [plik PDF]