Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
From School to Work
 
Wersja Angielska
 
 

ZAKŁAD HISTORII
FILOZOFII STAROŻYTNEJ I ŚREDNIOWIECZNEJKierownik - dr hab. ZYGMUNTOWICZ Dorota, prof nadzw.

OLSZEWSKI Mikołaj, prof. dr hab.

BUKAŁA Marcin, dr hab.
DUMAŁA Andrzej, dr
LICHACZ Piotr, dr
ZEGA Włodzimierz, dr

Prace Zespołu koncentrują się na scholastyce trzynastowiecznej oraz myśli późnego średniowiecza. Cechą specyficzną badań nad myślą średniowieczną jest praca nad źródłami, ich inwentaryzacja, katalogowanie i edycja. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć przygotowywanie Katalogu rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej (W. Zega). Ponadto w Zespole trwają prace nad edycjami: Kazań Marcina Polaka (D. Wójcik), Compendium divinorum Heimeryka de Campo (A. Dumała), De tempore Jana Wiklifa (W. Zega) oraz prologu Komentarza do „Sentencji” Wilhelma z Ware (M. Olszewski). Prace te mają duże znaczenie dla mediewistyki światowej, poszerzają zakres wiedzy na temat tekstów średniowiecznych i dostarczają materiał szerszemu gronu badaczy. Prace edytorskie stanowią konieczny, wstępny etap badań nad tekstami średniowiecznymi, których dopełnieniem jest rekonstrukcja zawartych w nich teorii oraz określenie ich miejsca w dziejach myśli średniowiecznej. Badania prowadzone przez członków Zespołu dotyczą metateologii scholastycznej, doktryn nauczanych na Uniwersytecie Praskim w drugiej połowie XIV wieku oraz metafizyki i teologii naturalnej Heimeryka de Campo. Ponadto Zakład jest wydawcą dwóch czasopism mediewistycznych o zasięgu międzynarodowym: „Studiów Antycznych i  Mediewistycznych” oraz „Mediaevalia Philosophica Polonorum”.

Adres: Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
ul. Nowy Świat 72, pokój 113
00-330 Warszawa
tel. 657 27 09, fax.826 78 23