Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
From School to Work
 
Wersja Angielska
 
 

Europejski Sondaż
Społeczny (ESS)

 

 

 

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW BADANIA


KSIĄŻKA PODSUMOWUJĄCA WYBRANE WYNIKI ESS 2002-2012 "POLSKA-EUROPA...[plik PDF]"

 

WYNIKI BADANIA - TABELE (PDF), PRZEGLĄDARKA WYNIKÓW, PUBLIKACJE I KONFERENCJE

DOBÓR PRÓBY

SKŁAD ZESPOŁU

KONTAKT


Europejski Sondaż Społeczny 
(European Social Survey – ESS) jest jednym z największych i najważniejszych europejskich projektów badawczych. Jego inicjatorem był Komitet Ekspertów Europejskiej Fundacji Nauki (European Science Foundation).


Celem podstawowym  ESS jest obserwacja zmian społecznych zachodzących w Europie: postaw wobec kluczowych problemów, zmian w systemach wartości i zachowaniach (zob. Tematyka Europejskiego Sondażu Społecznego). Wyboru poruszanych w badaniu zagadnień, dokonuje Zgromadzenie Ogólne krajów uczestniczących w ESS, w którym reprezentowana jest także Polska.

  
Dotychczas zrealizowano sześć rund badania: pierwszą w 2002 roku, kolejne rundy co dwa lata. Obecnie realizowana jest runda siódma. W kolejnych rundach badania udział wzięło od 22 do 31 krajów [zob. Kraje uczestniczące w projekcie ESS [plik PDF]. Polska uczestniczy w ESS począwszy od pierwszej rundy. Projekt realizuje Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W roku 2014 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uznając znaczący wkład polskiego zespołu w rozwój i doskonalenie badania, włączyło ESS do Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. Obejmuje ona 53 najważniejsze dla kraju projekty badawcze ze wszystkich dziedzin nauki.

W każdej edycji ESS w Polsce udział w badaniu wylosowanych osób był niezwykle wysoki – znacznie wyższy niż w innych badaniach. Europejski Sondaż Społeczny jest więc w naszym kraju prowadzony rzetelnie i pozwala formułować uprawnione wnioski, dotyczące sytuacji, opinii i poglądów całego polskiego społeczeństwa.

Wyniki ESS są dostępne nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych na międzynarodowej stronie Europejskiego Sondażu Społecznego. Zapoznało się z nimi dotąd ponad 79 000 osób z 236 krajów, w tym około 4 500 osób z Polski (łącznie z użytkownikami polskiego Archiwum Danych Społecznych). Pod względem liczby użytkowników ESS, Polska znajduje się obecnie na 9 miejscu.

Dane ESS umożliwiają dokonywanie porównań między krajami w zakresie najważniejszych zjawisk społecznych. Korzystają z nich przede wszystkim naukowcy, studenci, politycy, administracja rządowa i lokalna, samorządy i dziennikarze. Aby przybliżyć wyniki ESS całemu społeczeństwu, w kwietniu 2014 r. zorganizowana została konferencja prasowa, poświęcona podsumowaniu badań w latach 2001-2012. W jej następstwie ukazała sie seria artykułów prasowych i audycji poświęconych prezentacji tych wyników. 
Upowszechnieniu wyników ESS służy także książka "Polska - Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2012 (link do pełnego tekstu tej ksiązki znajduje się powyżej).


W 2005 roku projekt ESS otrzymał nagrodę Kartezjusza
za „wybitny poziom badań naukowych prowadzonych we współpracy międzynarodowej”. Nagroda ta jest najważniejszym w Europie wyróżnieniem w dziedzinie nauki, przyznawanym przez Komisję Europejską. ESS jest także jednym z dziesięciu projektów badawczych, które Komisja Europejska uznała za szczególnie ważne dla Europy.

"W ramach Europejskiego Sondażu Społecznego wypracowano unikalną metodologię badawczą, umożliwiającą tworzenie mapy zmian postaw społecznych i stanowiącą wiarygodne źródło wiedzy o krajach Unii Europejskiej dla badaczy i praktyków polityki społecznej" 

Cytat z wystąpienia Janez’a Potočnik’a, Komisarza Unii Europejskiej ds. Nauki i Badań, w związku z uhonorowaniem projektu Europejski Sondaż Społeczny Nagrodą Kartezjusza (Konferencja poświęcona naukom społecznym i humanistycznym, Parlament Europejski, 2005).

Więcej informacji na temat Europejskiego Sondażu Społecznego można znaleźć za pośrednictwem strony: http://www.europeansocialsurvey.org