Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

WYDAWNICTWO

Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 00-330 Warszawa
ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897. e-mail: publish@ifispan.waw.pl


Redaktor Naczelna - mgr Barbara Gruszka
Redaktor - mgr Elżbieta Morawska
mgr Anna Piotrowska


Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii publikuje książki i czasopisma z dziedziny filozofii, socjologii i prakseologii. Na łamach czasopism publikowane są studia, artykuły i komunikaty uczonych z całego kraju, a także, choć w mniejszym zakresie, teksty autorów obcych. Główne czasopisma filozoficzne o zasięgu ogólnokrajowym to "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej", "Prakseologia", "Studia Antyczne i Mediewistyczne" oraz "Mediaevalia Philosophica Polonorum" (teksty w języku polskim oraz tzw. językach kongresowych).

Główne czasopisma socjologiczne to "Studia Socjologiczne", "Ask. Research & Methods". Wydawnictwo publikuje książki (głównie w języku polskim), których autorami są w większości uczeni z Instytutu Filozofii i Socjologii.

Wydawnictwo podejmuje się również publikacji wybitnych prac z dziedziny filozofii i socjologii powstających poza Instytutem, w tym także tłumaczeń; publikujemy ponadto książki na zlecenie różnych instytucji naukowych. Proponujemy naszym Czytelnikom serie wydawnicze z zakresu filozofii, w których ukazują się zarówno teksty współtworzące tradycję klasyczną: Klasyka filozofii (patronat IFiS PAN i PAU), Renesans i Reformacja. Studia z historii filozofii i idei, Studia z filozofii dziejów, Studia z filozofii teoretycznej, Wykłady i odczyty, jak i takie, których aktualność wzbogaca debaty, w jakie angażuje się filozofia współczesna: Phoenix. Filozoficzne problemy wiedzy, Fenomenologia (Biblioteka Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego), Umysł. Prace z filozofii i kognitywistyki.  Z kolei serie: Studia z socjologii ilościowej, Oblicza lokalności,  Biblioteka Studiów Socjologicznych analizując współczesne problemy starają się przybliżyć czytelnika do realiów nowoczesnego społeczeństwa.