Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

KSIĄŻKI 2009

Marian Płachecki: "Wojny Domowe". szkice z antropologii słowa publicznego w dobie zaborów (1800-1880). Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009 (50 zł).

Spis rzeczy

Od autora
Pieczęć Rządu Narodowego. Z etnografii stanu wojennego. Królestwo Polskie 1861-1864
Makrospołeczna sytuacja komunikowania w dobie niewoli. Królestwo Polskie 1864-1885

„Praca organiczna" 1800-1880
Nerwy. Aporie wyboru
15 stycznia 1872
Potwarz
Dyskurs etniczny w postyczniowym Królestwie Polskim
Wojna Wschodnia albo prawdziwy koniec pozytywizmu
Bibliografia
Indeks osobowy