Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

Książki 2014 

♦ 
Marta Karkowska: Pamięć kulturowa mieszkańców Olsztyna lat 1945-2006 w perspektywie koncepcji Aleidy i Jana Assmannów. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014 (30 ZŁ + VAT). ISBN 978-83-7683-086-5. Spis treści

♦ Praca zbiorowa pod red. Urszuli Jareckiej i Anny Wieczorkiewicz: Terytoria smaku. Studia z antropologii i socjologii jedzenia. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014 (40 zł + VAT). ISBN 978-83-7683-092-6. Spis treści

Seria: Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei. Red. Paweł Grad: Tożsamość, tradycja, obecność. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014 (30 zł + VAT). ISBN 978-83-7683-093-3. Spis treści

Seria: Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei. Wiesław Chudoba: LESZEK KOŁAKOWSKI. Kronika, życie i dzieła. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014(30 zł + VAT).  ISBN 978-83-7683-090-2. Spis treści

Lokalne, narodowe i inne...Księga dla Profesor Joanny Kurczewskiej. Red. Piotr Binder. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014 (40 zł + VAT). ISBN 978-83-7683-084-1.  Spis treści

♦ Tadeusz Kroński: Faszyzm a tradycja europejska. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014. (20 zł + VAT). ISBN 978-83-7683-091-9. Spis treści

♦ Praca zbiorowa pod red. Witolda Płotki: Wprowadzenie do Fenomenologii. Interpretacje, zastosowania, problemy. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014.
ISBN 978-83-7683-083-4. Książka jest sprzedawana w komplecie - T.1 oraz T.II, cena 50 zł + VAT).
Spis treści T.I
Spis treści T.II

Fenomen "Solidarności" i zmiana ustroju. Polacy 1980-2011. Red. W. Adamski. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014 (50 zł + VAT). ISBN 978-83-7683-085-8.  Spis treści

Krzysztof Michałowski: Pojęcie uznania we współczesnej myśli filozoficzno-politycznej. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014 (30 zł + VAT). ISBN 978-83-7683-082-7. Spis treści

Wojciech Starzyński: Neokartezjanizm fenomenologii francuskiej. Sartre, merleau-Ponty, Levinas, Henry, Marion. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014 (30 zł + VAT). ISBN 978-83-7683-081-0. Spis treści

Jacek Uglik: Dostojewski, czyli rzecz o dramacie człowieka.  Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014. ISBN (25 zł + VAT). ISBN 978-83-7683-087-2. Spis treści

Książka "Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2012" dostępna on-line na stronie ESS 

Książki 2013 

Robert Piłat: Aporie samowiedzy. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013 (25 zł + VAT). ISBN 978-83-7683-077-3. Spis treści

Seria: Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei. Red. Andrzej Kołakowski: Wokół dorobku warszawskiej szkoły historii idei. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013 (30 zł + VAT). ISBN 978-83-7683-076-6. Spis treści
 
Przemysław Parszutowicz: Filozofia jako krytyka poznania. Wprowadzenie do transcendentalizmu Ernsta Cassirera.  Seria Studia z Filozofii Systematycznej. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013 (20 zł + VAT). ISBN 978-83-7683-078-0. Spis treści

Praca zbiorowa pod red. Marii Gołębiewskiej i Andrzeja Ledera: Nadawać znaczenie. Uwagi o filozofii kultury. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013 (30 zł + VAT). ISBN 978-83-7683-074-2. Spis treści

Andrzej Chmielecki: Podstawy psychotroniki. Ku alternatywie Cognitive Science. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013 (30 zł + VAT). ISBN 978-83-7683-075-9. Spis treści

♦ Hanna Bojar: Rodzina w małym mieście. Z socjologicznych badań terenowych lokalnych społeczności obywatelskich we współczesnej Polsce.Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013 (30 zł + VAT). ISBN 978-83-7683-070-4. Spis treści

♦ Krzysztof Jasiecki: Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013 (40 zł + VAT). ISBN 978-83-7683-072-8. Spis treści

♦ Seweryn Blandzi: Między aletejologią Parmenidesa a ontoteologią Filona. Rekonstrukcyjne studia historyczno-genetyczne. Seria Studia z filozofii systematycznej. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013 (30 zł + VAT). ISBN 978-83-7683-063-6. Spis treści
 
♦ Przemysław Parszutowicz: Fenomenologia form symbolicznych. Podstawowe pojęcia i inspiracje "późnej" filozofii Ernsta Cassirera. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013 (25 zł + VAT). ISBN 978-83-7683-071-1. Spis treści

♦ Urszula Jarecka: Luksus w szarej codzienności. Społeczno-moralne konteksty konsumpcji. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013 (20 zł + VAT). ISBN 978-83-7683-066-7. Spis treści

♦ Praca zbiorowa pod red. Urszuli Jareckiej: Luksus versus niedostatek. Społeczno-ekonomiczne tło konsumpcji. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013 (20 zł + VAT). ISBN 978-83-7683-067-4. Spis treści

♦ Marek Pokropski: Cielesna geneza czasu i przestrzeni. Seria Fenomenologia. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013 (35 zł + VAT). ISBN 978-83-7683-069-8. Spis treści

Marek Rymsza: Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states? Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013 (40 zł + VAT). ISBN 978-83-7683-068-1. Spis treści

 Katarzyna Andrejuk: Europeizacja w diasporze. Studenci Polscy na uczelniach w Londynie po 2004 roku. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013 (35 zł + VAT). ISBN 978-83-7683-065-0. Spis treści

Maciej Soin: Wartość i fakt. Etyczne i socjologiczne zastosowania filozofii lingwistycznej. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013 (20 zł +VAT). ISBN 978-83-7683-064-3. Spis treści

Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego. Praca zbiorowa pod red. Elzbiety Tarkowskiej. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013 (40 zł +VAT). ISBN 978-83-7683-059-9. Spis treści

Książki 2012

♦ Barbara Gąciarz, Jerzy Bartkowski: Samorząd a rozwój. Instytucje - obywatele - podmiotowość. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012 (40 zł +VAT). ISBN 978-83-7683-060-5. Spis treści

Magdalena Szpunar: Nowe-Stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego.Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012 (30 zł +VAT). ISBN 978-83-7683-061-2. Spis treści

Seria "Warszawska Szkoła Historii Idei". Jerzy Szacki:  KONTRREWOLUCYJNE PARADOKSY. Wizje świata francuskich antagonistów wielkiej rewolucji 1789-1815. Wydawnictwo IFiS PAN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 (30 zł +VAT). ISBN 978-83-7683-056-8. Spis treści

Jacek Gądecki:
„I Love NH”. Gentryfikacja starej części Nowej Huty? Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012 ( 35 zł +VAT). ISBN 978-83-7683-062-9. Spis treści

♦ Seria "Warszawska Szkoła Historii Idei". Paweł Marczewski:  Uczynić wolność nieuchronną. Wątki republikańskie w myśli Alexisa dr Tocqueville’a. Wydawnictwo IFiS PAN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 (30 zł +VAT). ISBN 978-83-7683-056-8. Spis treści

John H. Goldthorpe. O socjologii. Integracja badań i teorii. Przekład - Jerzyna Słomczyńska. Wstęp: Kazimierz M. Słomczyński i Henryk Domański. Wydawnictwo IFiS PAN. Warszawa 2012 (50 zł + VAT). ISBN 978-83-7683-058-2. Spis treści

Konrad Waloszczyk. Dosłowna i niedosłowna interpretacja wierzeń religijnych. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012 (20 zł + VAT). ISBN 978-83-6783-054-4. Spis treści

Kulturowe wartości Europy. Redakcja: Hans Joas i Klaus Wiegandt. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012 (45,50 + VAT). ISBN 987-83-7683-057-5. Spis treści

Fenomen i przedstawienie. Francuska estetyka fenomenologiczna. Założenia/zastosowania/konteksty
.
Praca zbiorowa pod redakcją Iwony Lorenc, Mateusza Salwy i Piotra Schollenbergera. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012 (52,50 zł). ISBN 978-83-7683-049-0. Spis treści

Mikołaj Olszewski: Interpretation and Truth. A new Annotated Edition of Giles of Rome's. De plurificatione possibilis intellectus. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012 (27,30 zł). ISBN 978-83-7683-053-7. Spis treści

Red. Lilianna Kiejzik, Jacek Uglik: Polskie badania filozofii rosyjskiej. Przewodnik po literaturze (część druga). Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012 (21 zł). ISBN 978-83-7683-052-0. Spis treści

Jerzy J. Wiatr. Polski interes narodowy: refleksje o historii i współczesności. Wydawnictwo IFiS PAN, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji. Warszawa 2012 (21 zł). ISBN 978-83-7683-051-3. Spis treści

Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim. Fragmenty Historii. Zebrał i opracował Antoni Sułek. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012 (42 zł). ISBN 978-83-7683-046-9. Spis treści

Red. Włodzimierz Wesołowski i Kazimierz M. Słomczyński: Tożsamość, Zaufanie, Integracja. Polska i Europa. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012 (42 zł). ISBN 978-83-7683-050-6. Spis treści

♦ Małgorzata Dmochowska: Nowe wspólnoty w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, miedzy Platonem, Amwayem a Trollami. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012 (31,50 zł). ISBN 978-83-7683-048-3. Spis treści

Aleksandra Porankiewicz-Żukowska: Między jednostką a strukturą społeczną. Tożsamość, rola i struktura społeczna w teorii Sheldona Strykera i Petera J.Burke'a. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012 (21,00 zł). ISBN 978-83-7683-047-6. Spis treści


Książki 2011


Rozdroża praktyki i idei społeczeństwa obywatelskiego
. Praca zbiorowa pod red. Wojciecha Misztala i Artura Kościańskiego. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2011 (31,50 zł). ISBN 978-83-7683-041-4. Spis treści


♦ Grupy interesu i lobbing. Polskie doświadczenia w unijnym kontekście
. Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Jasieckiego. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2011 (36,75 zł). ISBN 978-83-7683-040-7. Spis treści


♦ Adam Drozdek: Greccy filozofowie jako teolodzy. Seria wydawnicza "Studia z filozofii systematycznej". Red. Seweryn Blandzi. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2011 (31,50 zl). ISBN 978-83-7683-044-5. Spis treści

♦ Obszary wiejskie w Polsce. Różnorodność i procesy różnicowania
. Red. Hanna Podedworna i Andrzej Pilichowski. Wydawnictwo IFiS PAN oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa 2011 (31,50 zł). ISBN 978-83-7683-042-1. Spis treści

♦ Idea Transcendentalizmu. Od Kanta do Wittgensteina. Red. Przemysław Parszutowicz i Maciej Soin.

Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2011 (52,50 zł). ISBN 978-83-7683-014-8. Spis treści

Wielokulturowość: konflikt czy koegzystencja? Red. Anna Śliz i Marek S. Szczepański. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2011 (31,50 zł). ISBN 978-83-7683-039-1. Spis treści

♦ Ludwik Krzywicki. Za atlantykiem. Wrażenia z podróży po Ameryce. Wstęp. Antoni Sułek. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2011 (30 zł + VAT). ISBN 978-83-7683-043-8. Spis treści

♦ Henryk Domański i Artur Pokropek. Podziały terytorialne globalizacja a nierówności społeczne. Wprowadzenie do modeli wielopoziomowych. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2011. (30 zł + VAT). ISBN 978-83-7683-038-4. Spis treści 

♦ Sztabiński Franciszek: Ocena jakości danych w badaniach surveyowych. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2011 (30 zł + VAT). ISBN 978-83-7683-037-7. Spis treści

♦ Nauka w Filozofii. Oblicza obecności. Red. Stanisław Butryn, Małgorzata Czarnocka, Włodzimierz Ługowski i Anna Michalska. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2011 (30 zł + VAT). ISBN 978-83-7683-036-0. Spis treści

♦ Nicolas Malebranche. Poszukiwanie prawdy. Przełożyła Małgorzata Frankiewicz. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2011 (110 zł + VAT, Tom I i II +VAT). ISBN 978-83-7683-015-5. Spis treści

♦ Wojciech Hanuszkiewicz. Filozofia Hermanna Cohena w perspektywie sporu o jedność metody transcendentalnej. Red. Seweryn Blandzi. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2011 (30 zł +VAT). ISBN 978-83-7683-034-6. Spis treści

♦ Ks. Jarosław Jagiełło. Niedokończony spór o antropologię filozoficzną. (Heifdegger-Plessner). Red. Seweryn Blandzi. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2011 (30 zł + Vat). ISBN: 978-83-7683-033-9. Spis treści

Katastrofa Smoleńska. Reakcje społeczne, polityczne i medialne. Red. Piotr Gliński i Jacek Wasilewski, Wydawnictwo IFiS PAN oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa 2011 (35 zł). ISBN: 978-83-7683-033-9. Spis treści


Edmnund Husserl. Logika formalna i logika transcendentalna. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2011 (50 zł). ISBN: 978-83-7683-029-2. Spis treści


Julian Offray de la Mettrie. Dzieła filozoficzne. Przełożył, wprowadzeniem i przypisami opatrzył Marian Skrzypek. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2011 (50 zł). ISBN978-83-7388-027-8. Spis treści