Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

SERIA KLASYKA FILOZOFII
JULIAN OFFRAY DE LA METTRIE. DZIEŁA FILOZOFICZNE. Przełożył, wprowadzeniem i przypisami opatrzył
Marian Skrzypek. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2011 (50 zł + Vat). ISBN 978-83-7388-027-8

Spis treści
Wprowadzenie do filozofii La Mettriego (Marian Skrzypek)
Julien Offray de La Mettrie Dzieła filozoficzne
Naturalna historia duszy
Systemy filozoficzne w skrócie dla ułatwienia zrozumienia Traktatu o duszy
System Epikura
Człowiek roślina
Zwierzęta czymś więcej niż maszyny
Człowiek maszyna
List do mojego umysłu albo Anonim wyszydzony
Rozprawa wstępna
Anty-Seneka albo o najwyższym dobru
Rozkosz przez Kawalera de M*** kapitana regimentu Delfina
Robótka Penelopy albo Machiavelli w medycynie
Wybrane fragmenty filozoficzne
Polityka w stosunku do religii
O tym, że lekarze są bardziej lub mniej religijni, niż sądzimy
Niebezpieczeństwo systemów
Konieczność galanterii
Semiotyka miłości
Błyskotliwy przykład stylu lekarzy
Spermatologia