Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

Nicolas Malebranche. Poszukiwanie prawdy. Tom I.
Przełożyła Małgorzata Frankiewicz.
Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2011. (110 zł + VAT, tom I i II).
ISBN 978-83-7683-015-5. 


Spis treści
Tom pierwszy

JEAN-CHRISTOPHE BARDOUT - WPROWADZENIE


Księga pierwsza: O zmysłach

Księga druga: O wyobraźni
   Część pierwsza
   Część druga: O wyobraźni
   Część trzecia: O zaraźliwym przekazywaniu silnych wyobrażeń

Księga trzecia
   Część pierwsza: O rozumie albo o umyśle czystym
   Część druga: O rozumie czystym. O naturze idei
   Księga czwarta: O skłonnościach lub naturalnych ruchach duszy
   Księga piąta: O namiętnościach

Szczegółowy spis treści tomu pierwszego

Nicolas Malebranche. Poszukiwanie prawdy. Tom II.
Przełożyła Małgorzata Frankiewicz.
Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2011. (110 zł + VAT, tom I i II).
ISBN 978-83-7683-015-5. 

Spis treści
Tom drugi


Księga szósta: O metodzie

Część pierwszaCzęść druga 

Wyjaśnienia dotyczące poszukiwania prawdy

Szczegółowy spis treści tomu drugiego