Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

FRANCISZEK SZTABIŃSKI: OCENA JAKOŚCI DANYCH W BADANIACH SURVEYOWYCH. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2011 (30 zł + VAT).
ISBN 978-83-7683-037-7 

SPIS TREŚCI


Od autora
Wstęp

Rozdział 1. Ocena jakości danych: perspektywa wewnętrzna i zewnętrzna

1.1. Perspektywa wewnętrzna
1.1.1. Ujęcie dynamiczne: analiza przebiegu procesu badawczego
1.1.2. Ujęcie statyczne: analiza elementów procesu badawczego
1.1.3. Błędy pomiaru
1.1.3.1. Błędy niezwiązane z obserwacją
1.1.3.2. Błędy związane z obserwacją
1.1.3.3. Błędy opracowania
1.2. Ocena wartości danych: perspektywa zewnętrzna
1.2.1. Trafność i rzetelność pomiaru
1.2.1.1. Trafność jako kryterium jakości pomiaru
1.2.1.2. Rzetelność jako kryterium jakości pomiaru
1.2.2. Weryfikacja i walidacja danych
1.2.2.1. Weryfikacja danych
1.2.2.2. Walidacja danych
1.3. Implikacje praktyczne

Rozdział 2. Ocena jakości danych: podejście pośrednie i bezpośrednie

2.1. Ocena danych: metody nieterenowe i terenowe
2.1.1. Nieterenowe metody oceny
2.1.2. Terenowe metody oceny
2.2. Ocena jakości danych: podejście pośrednie
2.2.1. Nieprawidłowości związane z realizacją próby
2.2.2. Nieprawidłowości związane z procedurą badania
2.3. Ocena jakości danych: podejście bezpośrednie
2.4. Implikacje praktyczne

Rozdział 3. Bezpośrednia ocena jakości danych: analiza struktury pytania

3.1. Dane
3.2. Powtórzony pomiar: struktura pytania
3.2.1. Pytania otwarte
3.2.2. Pytania zamknięte
3.2.3. Pytania prekategoryzowane
3.3. Implikacje praktyczne

Rozdział 4. Bezpośrednia ocena jakości danych: analiza przedmiotu pytania

4.1. Powtórzony pomiar: przedmiot pytania
4.1.1. Pytania o opinie
4.1.2. Pytania o fakty
4.1.3. Pytania o zachowania
4.1.4. Pytania o wiedzę
4.1.5. Pytania o cechy
4.2. Przedmiot a struktura pytania
4.3. Trzykrotny pomiar
4.3.1. Deklaracje respondentów
4.3.2. Deklaracje respondentów a dane dokumentalne
4.4. Wpływ rozbieżności informacji na wynik badania
4.5. Implikacje praktyczne

Zakończenie
Bibliografia
Aneksy