Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

HENRYK DOMAŃSKI I ARTUR POKROPEK. PODZIAŁY TERYTORIALNE GLOBALIZACJA A NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE. Wprowadzenie do modeli wielopoziomowych. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2011. (30 zł + VAT). ISBN 978-83-7683-038-4. 

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1 Stratyfikacja społeczna a zróżnicowanie terytorialne i procesy globalizacji

Rozdział 2 Wielopoziomowy model pusty. Zastosowanie do analizy zróżnicowania terytorialnego ze względu na poziom dochodów, położenie materialne i udział w kulturze

Rozdział 3 Modele wielopoziomowe ze zmiennymi wyjaśniającymi

Rozdział 4 Modele wielopoziomowe z losowym nachyleniem i modele hierarchiczne

Rozdział 5 Wpływ podziałów terytorialnych na dochody, zasoby materialne i dobra kultury

Rozdział 6 Wpływ podziałów terytorialnych na ryzyko bezrobocia, identyfikacje i preferencje wyborcze

Rozdział 7 Wpływ globalizacji na mechanizmy stratyfikacji społecznej

Rozdział 8 Zmiany w czasie – zastosowane modeli wielopoziomowych do danych panelowych

Zakończenie

Literatura

Aneks A. Estymacja modeli wielopoziomowych
Aneks B. Złożone schematy losowania i wagi