Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

LUDWIK KRZYWICKI. ZA ATLANTYKIEM.WRAŻENIA Z PODRÓŻY PO AMERYCE. Wstęp Antoni Sułek. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2011 (30 zł + VAT). ISBN 978-83-7683-043-8.