Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

WIELOKUKLTUROWOŚĆ: KONFLIKT CZY KOEGZYSTENCJA? Red. Anna Śliz i Marek S. Szczepański. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2011 (31,50 zł). ISBN 978-83-7683-039-1.

Spis treści

Wstęp

Wielokulturowość. Ujęcie teoretyczne
Anna Śliz, Marek S. Szczepański Wielokulturowość: perspektywa konfliktu czy szansa koegzystencji?
Andrzej Sadowski Społeczeństwo polskie – od zróżnicowanego kulturowo do wielokulturowego. Szanse i zagrożenia
Adam Rosół Perspektywy wielokulturowości w demokratycznym państwie narodowym
Kamilla Dolińska Dwie odsłony wielokulturowości a problem społecznego doświadczania różnicy

Wielokulturowość. Referencje europejskie
Monika Ryszewska Dlaczego Europa (nie)potrzebuje euroislamu?
Marcin Galent W stronę konwergencji polityk integracyjnych w społeczeństwach wielokulturowych: przykład Francji i Wielkiej Brytanii
Aleksandra Synowiec (Re)konstrukcje tożsamości. Wielogłos pamięci zbiorowych na przykładzie Republiki Bośni i Hercegowiny
Iwona Sobieraj Kompetencje międzykulturowe jako kapitał wspołczesnego człowieka. Przestrzeń Unii Europejskiej

Wielokulturowość. Doświadczenia pozaeuropejskie
Anna Barska Ciało w przestrzeni wielokulturowej. Przypadek Maghrebu
Izabela Handzlik Kryzys pluralizmu kulturowego w USA? Muzułmanie amerykańscy i ich wizerunki społeczno-kulturowe w perspektywie socjologicznej

Wielokulturowość. Referencje lingwistyczne
Beata Karpińska-Musiał Podmiot w relacji z Innym w kategoriach filozofii języka i tożsamości kulturowej
Barbara Wiśniewska-Paź Tygiel językowy Szwajcarii. Szwajcaria jako przykład osobliwej wielokulturowości kooperacyjnej