Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

KSIĄŻKI 2009

SOCJOLOGIA MEDYCYNY.Podejmowane problemy, kategorie analizy. Redakcja Antonina Ostrowska. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009 (30 zł).

Spis treści

MAGDALENA SOKOŁOWSKA  
Wspomnienie w 20-tą rocznicę śmierci

Antonina Ostrowska
Wstęp

Magdalena Sokołowska
Socjologia medycyny

Anna Firkowska-Mankiewicz
Teorie przyczyn chorób


Barbara Uramowska-Żyto
Sojologiczne koncepcje zdrowia i choroby

Anna Titkow
Zachowania związane ze zdrowiem i chorobą jako element wiedzy o społeczeństwie

Beata Tobiasz-Adamczyk
Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia. Nowe spojrzenie na chorego

Antonina Ostrowska
Niepełnosprawność, rehabilitacja i integracja osób niepełnosprawnych

Magdalena Sokołowska  
Szpitale i pacjenci

Zofia Kawczyńska-Butrym
Rodzina — zdrowie — choroba. Kontekst społeczny i zakres badań empirycznych

Bożena Moskalewicz
Medycyna jako system społeczny

Antonina Ostrowska
Modele relacji pacjent — lekarz

Danuta Duch-Krzystoszek
Korzystanie ze slużby zdrowia. Uwarunkowania mikrostrukturalne i makrostrukturalne

Zofia Słońska
Socjologia a promocja zdrowia

Włodzimierz Piątkowski
Lecznictwo niemedyczne — perspektywa socjologiczna

Renata Tulli
Rozwój koncepcji zdrowia, choroby i leczenia

Noty o Autorach