Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

ADAM DROZDEK: GRECCY FILOZOFOWIE JAKO TEOLODZY. Seria wydawnicza "Studia z filozofii systematycznej". Red. Seweryn Blandzi. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2011 (31,50 zl). ISBN 978-83-7683-044-5 

Spis treści

Słowo autora do polskiego wydania
Słowo wstępu
Podziękowania

Rozdział   1 Bogowie epiccy
Rozdział   2 Teologia Milezyjczyków
Rozdział   3 Ksenofanes i Jeden Bóg
Rozdział   4 Heraklit i Logos
Rozdział   5 Parmenides i Byt
Rozdział   6 Pitagorejczycy i harmonia
Rozdział   7 Empedokles i Święty Umysł
Rozdział   8 Anaksagoras i Umysł
Rozdział   9 Demokryt i konieczność
Rozdział  10 Diogenes z Apolonii i powietrze
Rozdział  11 Racjonalizacja religii
Rozdział  12 Sokrates
Rozdział  13 Antystenes i jedyny Bóg
Rozdział  14 Teologia megaryjska
Rozdział  15 Platon i Demiurg
Rozdział  16 Arystoteles i Nieruchomy Poruszyciel
Rozdział  17 Wczesna Akademia
Rozdział  18 Wczesne Liceum
Rozdział  19 Wcześni cynicy
Rozdział  20 Sceptycy
Rozdział  21 Epikur i izonomia
Rozdział  22 Wcześni stoicy i Logos

Indeks starożytnych źródeł

Indeks nazwisk