Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

Red. Wojciech Misztal i Artur Kościański: Rozdroża praktyki i idei społeczeństwa obywatelskiego. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2011. (31,50 zł).
ISBN 978-83-7683-041-4. 

Spis treści


Artur Kościański, Wojciech Misztal
Wprowadzenie. Idea – praktyka: społeczeństwo obywatelskie na rozdrożach?
Paweł Załęski Społeczeństwo obywatelskie według „Solidarności” i PZPR
Wioletta Szymczak Pomiędzy liberalizmem a republikanizmem. W poszukiwaniu polskich idei społeczeństwa obywatelskiego
Piotr Weryński Typy kapitałów społecznych a wzory uczestnictwa obywatelskiego
Karol Haratyk Polskie globalne społeczeństwo obywatelskie. Negocjowanie znaczenia oraz istnienia
Katarzyna Niziołek Sztuka społeczna: w stronę bardziej spontanicznego uczestnictwa obywatelskiego
Ilona Matysiak Wiejskie społeczeństwo obywatelskie na przykładzie działalności sołtysów i sołtysek
Grzegorz Kopiec Aktywność obywatelska w organizacjach non profit jako wyznacznik lokalnego społeczeństwa obywatelskiego (przykład Rybnika)
Marta Żerkowska-Balas Lojalność grupowa czy własny interes – podstawy decyzji wyborczych w Polsce
Agnieszka Kaim Trzeci sektor w debacie „Gazety Wyborczej”
Galia Chimiak Pomoc rozwojowa a powstanie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Bośni i Hercegowinie