Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

ALEKSANDRA PORANKIEWICZ-ŻUKOWSKA: MIĘDZY JEDNOSTKĄ A STRUKTURĄ SPOŁECZNĄ. Tożsamość , rola i struktura społeczna w teorii Sheldona Strykera i Petera J. Burke'a. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012 ( 21 zł). ISBN 978-83-7683-047-6

1. Wstęp

2. Tożsamość i rola społeczna w kontekście współczesnych przemian świata społecznego i paradygmatu w nauce
2.1. Trudności defi nicyjne związane z pojęciem tożsamość
2.2. Tożsamość jako zadanie, czyli o przemianach współczesnego świata
2.3 . Tożsamość jako przedmiot zainteresowania nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem socjologii
2.4. O nominalizmie i realizmie, czyli o pojęciach: rola społeczna i tożsamość

3. Jaźń i tożsamość u prekursorów i klasyków symbolicznego interakcjonizmu
3.1. Synteza myśli Williama Jamesa, Johna Deweya, Charlesa H. Cooleya i Marka Baldwina, czyli poglądy George’a Herberta Meada
3.2. Rozbieżności w myśli George’a Herberta Meada i ich interpretacje u kontynuatorów
3.3. Modele jaźni i tożsamości w Szkole chicagowskiej i Iowa

4. Interpretacja klasycznej koncepcji roli społecznej w symbolicznym interakcjonizmie
4.1. Teoria roli – poglądy Ralpha Turnera
4.2. Tożsamość jako efekt negocjacji – poglądy Eugene’a  A. Weinsteina i Paula Deutschbergera
4.3. Role-tożsamości George’a J. McCalla i Jerry’ego Simmonsa
4.4. Wczesne poglądy Sheldona Strykera – strukturalny symboliczny interakcjonizm

5. Konstruowanie teorii tożsamości – poglądy Sheldona Strykera i Petera Burke’a
5.1. Projekt teorii tożsamości Sheldona Strykera jako teoria średniego zasięgu
5.2. Tożsamość w poglądach Petera J. Burke’a

6. Teoria tożsamości Sheldona Strykera i Petera J. Burke’a w kontekście wybranych teorii tożsamości
6.1. Teoria tożsamości Strykera i Burke’a – podobieństwa i różnice
6.2. Teoria tożsamości Strykera i Burke’a na tle innych koncepcji w symbolicznym interakcjonizmie
6.3. Poglądy Strykera i Burke’a w kontekście teorii tożsamości społecznych (SlT)

7. Zamiast zakończenia. O możliwości zastosowania poglądów Floriana Znanieckiego jako uzupełnienia do teorii tożsamości

Aneks
Bibliografia