Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 MAŁGORZATA DMOCHOWSKA: NOWE WSPÓLNOTY W POLSCE NA PRZEŁOMIE XX i XXI WIEKU. MIĘDZY PLATONEM, AMWAYEM A TROLLAMI
. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012 ( 31,50 zł). ISBN 978-83-7683-048-3
Spis treści

Wstęp

I Metoda badań oraz dobór przypadków

II Historia idei i teorii wspólnotowych – od Platona do Maffesolego

Wielcy filozofowie i wielkie utopie – od Platona przez Francisa Bacona do Jeana Jacques’a Rousseau

„Nowożytna” historia wspólnot: Ferdinand Tönnies,Charles Horton Cooley, Émile Durkheim, Florian Znaniecki

Nowe typy wspólnot: wspólnota wyobrażona Benedicta Andersona, wspólnota ochronna Barriego Newmana, nowoplemiona Michaela Maffesolego

III Rozważania o wspólnotach na kanwie dyskusji o społeczeństwie obywatelskim i jego powinnościach

Komunitaryzm – walka o wspólnotę autentyczną

Wspólnoty obywatelskie. Wspólnoty intencjonalne. Komuny

Wspólnoty lokalne, organizacje pozarządowe, ruchy społeczne – polski krajobraz wspólnotowy

Wspólnoty okazjonalne

Społeczności lokalne i ich kondycja w Polsce potransformacyjnej

Wspólnoty lokalne czy intencjonalne?

IV Polska w okresie przedtransformacyjnym i podczas transformacji

Dwie cechy polskiej transformacji: anomia i „ponowoczesność”

V Wspólnoty współczesne w Polsce – analiza przypadków

Wspólnoty ochronne jako „lek na całe zło”

Nowoplemiona

Wspólnoty wyobrażone, wspólnoty sieciowe

Zakończenie

Bibliografia