Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 
RED. WŁODZIMIERZ WESOŁOWSKI I KAZIMIERZ M. SŁOMCZYŃSKI: TOŻSAMOŚĆ, ZAUFANIE, INTEGRACJA. POLSKA I EUROPA. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012 ( 42 zł).
ISBN 978-83-7683-050-6
Spis treści

Od redaktorów

Włodzimierz Wesołowski i Kazimierz M. Słomczyński
Wprowadzenie: Tło historyczne i teoretyczne badania IntUne

Goldie Shabad i Kazimierz M. Słomczyński
Tożsamość społeczna: narodowa czy europejska?

Justyna Nyćkowiak
Kariery polityczne parlamentarzystów i ich wpływ na opinie o Unii Europejskiej

Katarzyna Walentynowicz-Moryl
Aspiracje do kariery w Unii Europejskiej. Wpływ doświadczeń osobistych oraz zawodowych kontaktów zagranicznych

Jacek Haman
Zaufanie do instytucji Unii Europejskiej

Kazimierz M. Słomczyński, Włodzimierz Wesołowski i Marta Kołczyńska
Podatki unijne w opinii elit politycznych i gospodarczych

Joshua Kjerulf Dubrow, Karolina Papros i Dorota Woroniecka
Postawy polskich parlamentarzystów wobec kwot dotyczących płci

Carolyn Smith Keller
Imigranci jako zagrożenie: płeć a zróżnicowanie opinii elit politycznych

Bogdan W. Mach
Opinie o Unii Europejskiej w środowiskach politycznych PiS i PO

Kazimierz M. Słomczyński i Irina Tomescu-Dubrow
Demokracja, poczucie tożsamości i zaufanie wobec instytucji Unii Europejskiej: Wyjaśnienia typu makro-mikro

Włodzimierz Wesołowski i Kazimierz M. Słomczyński

Postscriptum

Aneks A: Dane Surveyowe IntUne
Aneks B: Kwestionariusz do badania elit parlamentarnych