Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 


JERZY J. WIATR. POLSKI INTERES NARODOWY: REFLEKSJE O HISTORII I WSPÓŁCZESNOŚCI. Wydawnictwo IFiS PAN, Europejaska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji. Warszawa 2012 (21 zł). ISBN 978-83-7683-051-3


Spis treści


Słowo wstępne

Rozdział 1
Teoria interesu narodowego w nauce i polityce

Rozdział 2
Historyczny spór o sens polskiego interesu narodowego

Rozdział 3
Współczesny sens polskiego interesu narodowego

Rozdział 4
Suwerenność w warunkach integracji europejskiej

Rozdział 5
Wyznaczniki polityki polskiej

Literatura cytowana

Indeks nazwisk