Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

KSIĄŻKI 2009

Stanisław Borzym: Hamann i inni. Szkice filozoficzne.
Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009 (20 zł).

Wstęp

Czy dzieło Hamanna było zapowiedzią faszyzmu?
Polemika z Berlinem

Friedrich W J. von Schelling i filozofia życia
„Wykłady edynburskie" Bergsona

Rudolf Eucken: zapomniany Laureat Nobla
Georg Simmel: metafizyczny finał twórczości
Georg Misch: czym może być Lebensphilosophie?
Karl Jaspers: obecność transcendencji i nieustające ryzyko
Karl Löwith: wyobrażenia historii a dziedzictwo judeochrześcijańskie
Trwałość historyzmu