Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 


POLSKIE BADANIA FILOZOFII ROSYJSKIEJ. PRZEWODNIK PO LITERATURZE (CZĘŚĆ DRUGA). REDAKCJA: LILIANNA KIEJZIK, JACEK UGLIK. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012 (21 zł). ISBN 978-83-7683-052-0


Spis treści

Zamiast Wstępu


KTO UPRAWIA DZIŚ FILOZOFIĘ ROSYJSKĄ W POLSCE?

Justyna Kurczak, Najnowsze badania nad myślą rosyjską w Polsce
Magdalena Żakowska, Zrozumieć Rosję.Dorobek Interdyscyplinarnego Zespołu Badań
Sowietologicznych Uniwersytetu Łódzkiego
Bartłomiej Brzeziński, Ks. Henryk Paprocki – badania, analizy, przekłady i interpretacje myśli rosyjskiej

FILOZOFIA PRZED FILOZOFIĄ – CZYLI CZASY DO SOŁOWJOWA

Malwina Chuda-Granat, Polska recepcja myśli Piotra Czaadajewa
Tadeusz Sucharski, Andrzej de Lazari, Достоевский в польской литературе
Jacek Uglik, Dostojewski a filozofi a rozumu – uwagi subiektywne o badaniach w Polsce
Antoni A. Kamiński, Z dziejów recepcji myśli Piotra Kropotkina w Polsce

FILOZOFIA PO FILOZOFII – CZYLI CZASY SOŁOWJOWA I POSOŁOWJOWSKIE

Halina Rarot, Współczesne polskie badania myśli Wasyla Rozanowa
Justyna Kroczak, Polskie badania nad myślą Sergiusza i Eugeniusza Trubieckich
Adam Sawicki, Recepcja twórczości Lwa Szestowa w Polsce
Dorota Jewdokimow, Refleksja filozoficzna Lwa Szestowa w Polsce
Paweł Rojek, W cieniu druzgocącego geniusza.Polskie badania fi lozofi i Pawła Florenskiego
s. Teresa Obolevitch, Mikołaj Łosski: powrót do Polski
s. Teresa Obolevitch, Twórczość Aleksego Fiodorowicza Łosiewa w Polsce

Zamiast Zakończenia

Noty o Autorach