Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

FENOMEN I PRZEDSTAWIENIE. Francuska estetyka fenomenologiczna. Założenia/Zastosowania/Konteksty. Praca zbiorowa pod redakcją IWONY LORENC, MATEUSZA SALWY i PIOTRA SCHOLLENBERGERA. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012 (52,50). ISBN 978-83-6783-049-0.

Spis treści

Wstęp (Iwona Lorenc, Mateusz Salwa i Piotr Schollenberge)

Iwona Lorenc
Estetyczne uzgodnienie jako temat współczesnej fenomenologii francuskiej

Piotr Schollenberger
Świadomość, zjawisko, dzieło

Mateusz Salwa
Forma i fenomen. Estetyka fenomenologiczna a interpretacja dzieł sztuki

Monika Murawska
Obnażyć  sztukę. Fenomen dzieła sztuki w fenomenologii Jeana Luca Mariona i Henriego Maldineya

Przemysław Bursztyka
Granice widzialnego. Jeana Luca Mariona fenomenologiczna koncepcja idola

Olga Klosiewicz
Anamrfoza i  metamorfoza. Fenomen jawienia się dzieła sztuki w filozofii Jeana Luca Mariona oraz fenomen twórczego przekształcania przedstawień istniejacych w kulturze

Anna Wolińska
Oczekiwanie -analiza fenomenologiczna

Katarzyna Kasia
Rzecz sama/światoobraz: w poszukiwaniu fundamentu

Natalia Juchniewicz
Koncepcja obrazu w perspektywie fenomenologicznej Eliane Escoubas a polityczne znaczenie wyobraźni u Hannah Arendt

Magdalena Borowska
Jak stała się możliwa fenomenologia architektury, czyli o badaniach przestrzeni i ich architektonicznych konsekwencjach

Agnieszka Bandura
Dystans w fenomenologii cielesności i w nowych mediach

Sławomir Marzec
Obraz jako spojrzenie istotne; obraz re/konstruowany

Joanna Michalik
Przedstawienie jako świadectwo. Dynamiczna fenomenologia obrazu Georges'a Didi-Hubermana

Polska recepcja francuskiej estetyki fenomenologicznej.
Indeks wybranych prac (oprac. Olga Klosiewicz)
Francuska estetyka fenomenologiczna - wybór polskich przekładów i opracowań (oprac. Olga Kłosiewicz)  
Indeks nazwisk
Noty o autorach