Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

Kulturowe wartości
Europy

KULTUROWE WARTOŚCI EUROPY. Redakcja:  Hans Joas i Klaus Wiegandt. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012 [45 zł + VAT].  ISBN 978-83-7683-057-5

Michał Kaczmarczyk
Przedmowa do wydania polskiegoHans Joas
Kulturowe wartości Europy
Wprowadzenie

Shmuel N. Eisenstadt
Epoka osiowa w dziejach świata

Wolfgang Huber
Tradycja judeochrześcijańska

Christian Meier
Tradycja grecko-rzymska

Michael Borgolte
Jak Europa stała się różnorodna. O średniowiecznych korzeniach różnorodności aksjologicznej

Orlando Patterson
Wolność, niewolnictwo i nowoczesna konstrukcja uprawnień

Kurt Flasch
Wartość życia wewnętrznego

Wolfgang Schluchter
Racjonalność – europejska specyfi ka?

Wolfgang Reinhard
Afi rmacja zwyczajnego życia

Christoph Menke
Natura wewnętrzna i normatywność społeczna. Idea samorealizacji

Reinhart Koselleck
O miejscu oświecenia w niemieckiej historii

Mark Mazower
Ciemny kontynent. Europa i totalitaryzm

Helmut Th ome
Zmiana wartości w Europie z perspektywy empirycznych badań społecznych

Dieter Senghaas
Rzeczywistości walk kulturowych

Gudrun Krämer
Spór wokół wartości. Uwagi o współczesnym dyskursie islamskim

Peter Wagner
Czy Europa ma tożsamość kulturową?

Słowniczek
Klaus Wiegandt

Posłowie