Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

JACEK GĄDECKI: „I Love NH”. Gentryfikacja starej części Nowej Huty? Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012 ( 35 zł +VAT). ISBN 978-83-7683-062-9


SPIS TREŚCI

Podziękowania
Wstęp

Dlaczego Nowa Huta?
Założenia badań „I love NH”
Cel pracy
Struktura pracy


Rozdział 1
Gentryfikacja w poszukiwaniu modelu

1.1. Twórczy chaos?
1.2. Podaż a popyt – fałszywa sprzeczność?
1.3. Gentryfikacja a klasy społeczne
1.4. Zemsta czy wyzwolenie?
1.5. Marginalna gentryfikacja i problem sprawstwa
1.6. Gentryfikacja po polsku

Rozdział 2.
Metodologia badań

2.1. Zakres badań
2.2. Aspekty analizy
2.2.1. Materialne aspekty gentryfikacji
2.2.2. Reprezentacje przestrzeni
2.2.3. Praktyki przestrzenne i gentryfikacja
2.3. Historia badania i zastosowane metody
2.4. Kwestie etyczne

Rozdział 3.
Gentryfikacja starej części Nowej Huty?

3.1. Nieudany eksperyment?
3.2. Nowa Huta jako miejsce potencjalnej gentryfikacji
3.3. Zmiany wizerunkowe
3.3.1. W gąszczu reprezentacji – poszukując wizerunku dzielnicy
3.3.2. Analiza jakościowa głównych wątków tematycznych
3.4. Materialny krajobraz dzielnicy
3.4.1. Lokalny rynek nieruchomości
3.4.2. Skala przemian – rola organicznych przedsiębiorców i kapitału potu

Rozdział 4.
Nowi mieszkańcy (już nie tak) nowego miasta

4.1. Informacje podstawowe
4.2. Biografi e mieszkaniowe
4.3. Decyzja o przeprowadzce do starej częściNowej Huty
4.4. Mieszkanie
4.5. Aktywność w dzielnicy
4.6. Związki z innymi mieszkańcami
4.7. Poczucie przywiązania do starej części dzielnicy
4.8. Decyzja o ewentualnej wyprowadzce

Rozdział 5.
W stronę analizy praktyk, czyli marginalni gentryfikatorzy i ich świat

5.1. Kreując dystynkcję
5.1.1. Stereotypowy wizerunek i niepopularne decyzje
5.1.2. Życie w mieście a nowe osiedla
5.2. Między koniecznością a smakiem – romantyczna gentryfikacja?
5.2.1. Atmosfera dzielnicy
5.2.2. Klimat małego miasta z wielkomiejskim podejściem do życia
5.1.3. Slow life?
5.3. Eksplorując pogranicze
5.3.1. Dom i domocentryczność
5.3.2. Wzory spędzania czasu wolnego i konsumpcji
5.3.2. Poszukiwanie centrum
5.3.3. Relacje z mieszkańcami i poczucie przywiązania do dzielnicy
5.4. Podsumowanie

Zakończenie i wnioski

Gentryfikatorzy
Jaka gentryfikacja?
Co dalej?

Załączniki
Bibliografia