Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

SERIA: "WARSZAWSKA SZKOŁA HISTORII IDEI". JERZY SZACKI: KONTRREWOLUCYJNE PARADOKSY. Wizje świata francuskich antagonistów Wielkiej Rewolucji 1789-1815. Wydawnictwo IFiS PAN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 ( 30 zł +VAT). ISBN 978-83-7683-055-1

SPIS TREŚCI

Przedmowa do nowego wydania

Wstęp

Restauracja a konserwacja

1. Sytuacja kontrrewolucjonisty
2. Antyfilozoficzna filozofi a
3. Konserwacja a restauracja
4. Godzenie przeciwieństw: Joseph de Maistre

Natura a historia

1. Idea „porządku naturalnego i koniecznego rzeczy”
2. Stosunek do oświecenia
3. Symptomy kryzysu
4. Moralna neutralizacja pojęcia natury
5. Temporalizacja porządku społecznego
6. Ocena rewolucji ze stanowiska historii
7. Zmienność historyczna a wieczny porządek

Władza a obyczaj

1. Człowiek społeczny
2. Uspołecznienie przez władzę
3. Uspołecznienie przez obyczaj
4. Uspołecznienie zastępcze

Indeks osób

Resumé