Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

MAGDALENA SZPUNAR: NOWE-STARE MEDIUM. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego.
Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012 ( 30 zł +VAT). ISBN 978-83-7683-061-2

SPIS TREŚCI

Wstęp

1 Nowe media. Czy rzeczywiście nowe?

1.1 Nihil novi?
1.2 Cykl życia i ewolucji mediów
1.3 Mediamorfoza mediów
1.4 Konstruktywizm versus technologiczny determiznim

2 Od medium elitarnego do medium masowego

2.1 Komercjalizacja internetu
2.2 Internet jako medium masowe?
2.3 Od internetu 1.0 do internetu 2.0
2.4 Unikatowość nowych mediów
2.5 Ekonomia długiego ogona
2.6 Reguła 1% a potencjał aktywizacyjny internetu

3 Informacyjna topologia Sieci

3.1 Siła słabych więzi społecznych
3.2 Użyteczność sieci – Prawo Metcalfe’a
3.3 Nowe spojrzenie na architekturę internetu
3.4 Google jako nowy gatekeeper
3.5 Bogactwo informacji a ubóstwo uwagi
3.6 Redefinicja modeli tworzenia i kategoryzowania wiedzy
3.7 Folksonomia jako społecznościowe indeksowanie zasobów online

4 Pluralizm czy homogenizacja treści? 145

4.1 Koncentracja treści w internecie
4.2 Centralizacja internetu
4.3 Nadmiar implikujący bierność
4.4 Polaryzacja dyskursu
4.5 Fragmentaryzacja uwagi

5 Reprodukcja mechanizmów odbiorczych

5.1 Twórcy versus odtwórcy online
5.2 Pojęcie twórczości
5.3 Postawy twórcze i odtwórcze
5.4 Twórcy w internecie

Podsumowanie

Bibliografia
Netografia
Spis rysunków
Spis tabel
Skorowidz