Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

DYSKURSY UBÓSTWA I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO. Praca zbiorowa pod redakcją ELŻBIETY TARKOWSKIEJ. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013. ISBN 978-83-7683-059-9.

CZĘŚĆ I WPROWADZENIE

Elżbieta Tarkowska
Wprowadzenie. Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego

Elżbieta Tarkowska
Bieda, ubóstwo i inne kategorie dyskursu akademickiego w Polsce

CZĘŚĆ II DYSKURSY MEDIALNE

Dorota Lepianka
Bieda i biedni w polskiej prasie codziennej

Katarzyna Górniak
Bezdomny w miejskim autobusie – historia jednego przypadku

Tatiana Kanasz
Problem ubóstwa w programie „Interwencja” telewizji Polsat

* * *

Joanna Zalewska
Starość „przy rodzinie”, starość wykluczona czy trzeci wiek? Przemiana strategii opisywania starości w kulturze popularnej

CZĘŚĆ III DYSKURSY PRAKTYKI

Agnieszka Kalbarczyk
Wizje biedy i wykluczenia społecznego w praktyce polskiego systemu pomocy społecznej

Katarzyna Górniak
Bieda i wykluczenie społeczne w perspektywie (dobroczynnych) organizacji pozarządowych

Katarzyna Górniak, Agnieszka Kalbarczyk
Ukryty problem – obrazy biedy w dyskursie szkolnym

CZĘŚĆ IV GŁOS BIEDNYCH I WYKLUCZONYCH

Elżbieta Tarkowska
Biedni o biedzie, biedni o sobie

Elżbieta Tarkowska
Zakończenie. Wielość i zróżnicowanie dyskursów ubóstwa

Noty o Autorkach

Abstracts