Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

MACIEJ SOIN: WARTOŚĆ I FAKT.  ETYCZNE I SOCJOLOGICZNE ZASTOSOWANIA FILOZOFII LINGWISTYCZNEJ. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013. ISBN 978-83-7683-064-3.

Przedmowa

Etyka dziennikarska a praktyka PR

Kryzys finansowy, odpowiedzialność dziennikarza i problem etyki szczegółowej

Etyka mediów jako etyka biznesu

Perspektywy etyki dziennikarskiej

Dziennikarstwo zaangażowane w świetle socjologii moralności

Media i etyczne standardy biznesu

Nowe media a postulat dziennikarskiego obiektywizmu

Fakty i wartości w dyskusjach analitykÓw

Wertfreiheit
i moral panics

"Krytyczny realizm" w naukach społecznych

Filozoficzna socjologia Petera Wincha

Wittgenstein i transcendentalizm

Bibliografia