Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

PRACA ZBIOROWA POD REDAKCJĄ URSZULI JARECKIEJ:
LUKSUS VERSUS NIEDOSTATEK. SPOŁECZNO-EKONOMICZNE TŁO KONSUMPCJI.
 Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013. ISBN 978-83-7683-067-4

(Praca naukowa sfinansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2010-2012 jako projekt badawczy pt. ”Luksusowa bieda. Społeczno-moralne konteksty konsumpcji”).


Urszula Jarecka Wstęp

Część I
Luksus w świetle badań jakościowych

Ewa Maciejewska-Mroczek Bezcenne i cenione: współczesny dyskurs o luksusowych zabawkach i akcesoriach dla dzieci

„Słodkie dzieci zaprosiły dorosłych do wydawania”
Nadmiar i niedostatek
„Im wyższa kwota, tym mniej ważne dziecko” przeformułowanie pojęcia „wartościowej zabawki” Przypinka do smoczka, która wyrazi tożsamość
Podsumowanie

Urszula Jarecka Wizerunek biednych i bogatych – analiza wyników badań

Bieda i bogactwo
Bogaci i biedni w opiniach badanych

Piotr Binder Luksusowa bieda – analiza wywiadów pogłębionych

Wprowadzenie
Doświadczenie biedy
Zmagania z biedą
Zakupy osób zmagających się z biedą
Luksus biednych
Satysfakcja z życia
Podsumowanie

Część II
Niedostatek w ujęciu ekonomicznym

Marzena Piotrowska-Trybull Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego polskich województw

Analiza poziomu rozwoju województw

Marzena Piotrowska-Trybull , Paweł Reniecki Zróżnicowanie poziomu ubóstwa w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych województw (ujęcie ilościowe)

Wprowadzenie
Analiza poziomu zróżnicowania ubóstwa oraz poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego
Podsumowanie analizy wyników

Bibliografia
Aneksy
Charakterystyka badań
Scenariusz wywiadu
Przykładowe wywiady