Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

PRZEMYSŁAW PARSZUTOWICZ: FENOMENOLOGIA FORM SYMBOLICZNYCH. PODSTAWOWE POJĘCIA I INSPIRACJE "PÓŹNEJ" FILOZOFII ERNSTA CASSIRERA. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013. ISBN 978-83-7683-071-1


Wykaz  stosowanych skrótów

Wstęp

Wprowadzenie – od krytyki poznania do fenomenologii kultury

1 . Logika form symbolicznych

1.1. Filozofia krytyczna jako filozofia kultury
1.1.1. Dwa źródła nauk o kulturze, czyli o naturalizmie i humanizmie
1.1.2. Logika nauk o kulturze

1.2. Filozofia form symbolicznych
1.2.1. Symbol i jego funkcje
1.2.2. System form symbolicznych

2 . Fenomenologia form symbolicznych

2.1. Cassirer i pojęcie fenomenologii
2.1.1 Hegel i fenomenologia ducha
2.1.2. Natorp, Cassirer i krytyczne pojęcie świadomości
2.1.3. Husserl i problem intencjonalności

2.2. Cassirerowskie pojęcie symbolicznej pregnancji i jego inspiracje
2.2.1. Psychologia postaci i pojęcie pregnancji
2.2.2. Pojęcie „symbolicznej pregnancji” w systemie form symbolicznych

3 . Metafizyka form symbolicznych

3.1. Cassirer i metafizyka
3.2. Pojęcie fenomenu bazowego

Zakończenie

Bibliografia