Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

KSIĄŻKI 2009

Emocje a kultura i życie społeczne. Redakcja: Piotr Binder, Hanna Palska i Wojciech Pawlik. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009 (40 zł).

Piotr Binder, Hanna Palska, Wojciech Pawlik
Zaproszenie do socjologii emocji

Część pierwsza
Emocje: perspektywa teoretyczno-metodologiczna

Andrzej Domański
Emocje w zachowaniach zbiorowych i działaniu zbiorowym

Franciszek Czech
Polityka strachu. Nowy kierunek badań sceny politycznej

Agata Grabowska
Pomiar emocji w międzynarodowych badaniach porównawczych

Piotr Binder
Wywiad pogłębiony w badaniach z zakresu socjologii emocji: zastosowanie i ograniczenia

Barbara Markowska
Od pożądania mimetycznego do podmiotu interpasywnego: Girardowska koncepcja emocji zbiorowych w perspektywie psychoanalitycznej

Część druga
Emocje a religia i sztuka

Małgorzata Rajtar
Wiara: wiedza a afekty. Emocje w służbie wiary

Beata Borawska
Medialny obraz reakcji emocjonalnych Polaków w drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II

Anna Matuchniak-Krasuska
Zachwyt i oburzenie – o emocjach w sztuce. Studium socjologiczne

Paweł Możdżyński
Emocje sztuki współczesnej

Wojciech Pawlik
Emocje jako tworzywo sztuki bestsellerowej

Część trzecia
Emocje a społeczeństwo

Iwona Zielińska
Panika moralna, mniejszości seksualne i mowa nienawiści

Ewelina Wejbert-Wąsiewicz
Wokół aborcji. O konflikcie wartości i emocji

Renata Dopierała
Prywatyzacja przestrzeni publicznej – wybrane aspekty

Wojciech Pawlik
Lęk, wstyd, wina – w stronę socjologii emocji

Joanna Górska
Wstyd w ponowoczesności

Justyna Straczuk
Społeczny wymiar emocji – żal i żałoba w doświadczeniu poronienia

Abstracts